České palety Stabilplastik ze 100% recyklátu se dostaly do Skandinávie

Společnost Stabilplastik vyrábí a prodává plastové přepravní palety a mobilní svodidla z recyklovaného směsného plastu, které jsou opět 100% recyklovatelné. Takto vyrobené palety mají oproti klasickým dřevěným paletám řadu výhod: jsou bezúdržbové, odolné vůči vlhkosti, většině kyselin, plísním a hmyzu. Jsou také hygienické, proto se úspěšně využívají k přepravě potravin. Díky bezodpadové výrobě nezatěžují životní prostředí dalšími opady a mají nižší CO2 stopu než palety čisto-plastové či palety ze dřeva.

Začátky spolupráce mezi společností Stabilplastik a sítí Enterprise Europe Network ČR sahají do roku 2016. Firma tou dobou rozšiřovala výrobní zázemí v Měšicích u Prahy a hledala nové obchodní příležitosti. Abychom dobře zmapovali a co nejlépe porozuměli potřebám společnosti, provedli jsme s jednatelem firmy, panem Luxemburkem, strukturovaný rozhovor a na pravidelné bázi sledovali rozvoj firmy a její potřeby.

Za účelem podpory internacionalizace a hledání obchodních příležitostí v zahraničí, jsme firmě pomohli zpracovat nabídky do databáze Sítě, která je jedním z nástrojů pro navazování nových partnerství. Tato databáze se stala místem, díky kterému nabídka plastových palet firmy Stabilplastik zaujala dánskou společnost Nortech Solutions. Firmy jsme propojili a po krátkém intenzivním jednání se obě strany koncem loňského roku dohodly na exkluzivním partnerství pro skandinávský trh. Spolupráce obou firem se slibně rozvíjí a otvírají se nové příležitosti, které mohou vést k novým společným podnikatelským projektům.

Otevření severských trhů je reakcí na rostoucí poptávku po produktech splňujících požadavky cirkulární ekonomiky a nulové produkce dalšího odpadu. Toto téma začíná rezonovat i mezi velkými hráči v oblasti výroby a distribuce potravin. Firma Stabilplastik je důležitým aktérem v tomto prostředí: šíří principy cirkulárního nakládání se zdroji a postupně mění trh. Jedním z takových průkopnických počinů je plánovaný pilotní projekt cirkulace ekologických palet mezi řetězcem Globus a výrobcem Nestlé, který může posloužit jako příklad společenské odpovědnosti v praxi a nastartovat tím větší společenskou změnu, která by podpořila odpovědné a udržitelné nakládání s odpady. 

S firmou Stabilplastik budeme spolupracovat i nadále a pomáhat jejich výrobky dostávat dál na evropské trhy či hledat zdroje na financování nových projektů a rozvoj firmy.

Další novinky

Všechny novinky

Evropský spalační zdroj - příležitosti pro české firmy

Zástupce TC AV ČR, kontaktní bod mezi Evropským spalačním zdrojem (ESS – European Spallation Source) a českým průmyslem, se zúčastnil workshopu organizovaného…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech