Certifikace klastrových hodnotitelů napomůže českým klastrům k získání bronz label

Ve dnech 15. - 17. května se v Technologickém centru Praha (TC Praha) konalo certifikační školení pro hodnotitele klastrové excelence na bronzové úrovni (European Cluster Excellence Initiative (ECEI) Bronze Label). Školení vedl velmi zkušený Helmut Kergel, ředitel Evropského sekretariátu pro analýzy klastrů (European Secretariat for Cluster Analysis - ESCA), který třídenním certifikačním procesem úspěšně provedl pět kandidátů - dva české, dva lotyšské a jednoho ukrajinského. V případě České republiky se jedná o první dva ECEI hodnotitele klastrů, jejichž certifikace umožní českým klastrům snazší přístup k bronzové úrovni tohoto mezinárodně uznávaného standardu.

Jiří Herinek, prezident Národní klastrové asociace, která školení iniciovala, školení a jeho přínosy zhodnotil: „Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickým centrem Praha zorganizovala vyškolení dvou auditorů z České republiky v reakci na požadavek Ministerstva průmyslu a obchodu, aby projekty, žádající o podporu z nové výzvy Spolupráce - Klastry v rámci OPTAK, měly známku klastrové excelence. Vyškolení dvou auditorů z České republiky tak českým klastrům usnadní cestu k získání bronze label.

Silvia Jirásková, vedoucí Oddělení rozvoje podnikání TC Praha k tomu dodává: „Jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit snahu Národní klastrové asociace o zajištění českých hodnotitelů pro certifikaci bronzové úrovně klastrové excelence. Jedná se o konkrétní výsledek dlouhodobé spolupráce TC Praha s Národní klastrovou asociací a jejími členy, které přispívá k posilování kapacit českých klastrů a jejich postavení v mezinárodním prostředí.

Pro více informací kontaktujte: P. Hladík, hladik@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

MŠMT vyhlásilo výzvu v podprogramu INTER-EUREKA

Dne 24. května vyhlásilo MŠMT výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rámci podprogramu INTER-EUREKA. Výzva je…

Výzva Challenge Fund podporující české inovace bude spuštěna i v roce 2023

Czech-UNDP Partnership for SDGs každoročně vyhlašuje výzvu Challenge Fund, která je určená českým soukromým firmám, univerzitám, výzkumným centrům a neziskovým…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech