VIBE SIVAL 2022

Kdy:

Kde: ONLINE / Angers, Francie

Vegepolys Valley, přední evropský klastr pro rostliny, a VIBE SIVAL 2022, klíčový evropský veletrh v oblasti rostlinné výroby vás zvou na mezinárodní B2B setkání. Technologické centrum AV ČR, koordinátor sítě EEN, nabízí asistenci všem zájemcům o akci.

Obchodních schůzek se můžete zúčastnit dne18. 3. prostřednictvím online meetingů nebo ve dnech 15. - 16. 3. během návštěvy veletrhu s více než 600 vystavovateli VIBE SIVAL 2022.

VIBE - Vegepolys International Business Event je akce pro firmy ze zemědělského průmyslu, které hledají nové příležitosti k rozvoji obchodních, technologických a vědeckých partnerství.

Cílovými oblastmi jsou zejména oblasti:

  • zahradnictví
  • pěstování ovoce a zeleniny
  • semenářství a šlechtění rostlin
  • zemědělské potřeby
  • zemědělské stroje
  • hnojiva
  • technologie pro bio zemědělství
  • technologie a rostliny pro energetické využití fytomasy
  • ICT a digitalizace pro zemědělství
  • technologie a služby pro krajinu a urbanismus

Zaregistrujte se na https://vibe2022.b2match.io/ nebo nás kontaktujte pro více informací.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Digital Future(s): TA in and for a changing world

Kdy: 22.3.2022 - 23.3.2022

Kde: Karlsruhe, Německo

Infoden k výzvám partnerství Key Digital Technologies

Kdy: 8.2.2022 09:00 - 10:00

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech