Platforma Virtual International Partnering – Innovation in Environment, Energy and Circular Economy

Kdy:

Kde: ONLINE

Mezinárodní přeshraniční kontakty jsou důležitější než kdykoli předtím. Nabízíme vám příležitost najít obchodní a výzkumné partnery v oblasti vody a její úpravy, odpadních vod a odpadového hospodářství, energetické účinnosti, recyklace, cirkulární ekonomiky a souvisejících branží a realizovat bilaterální schůzky ve virtuální formě prostřednictvím kooperační platformy připravené v rámci sítě Enterprise Europe Network. 

Do 31. prosince 2020 máte možnost naplánovat si online schůzky s dalšími registrovanými účastníky z celého světa (firmy, univerzity / R&D instituce, klastry apod.). Dva dny v každém měsíci se uskuteční tzv. „PARTNERING DAYS“. V nich chceme realizovat větší množství virtuálních setkání:

 • 10. a 11. listopadu 2020
 • 8. a 9. prosince 2020

Účast – proč?

 • Jako kupující – vyhledejte kvalifikované evropské dodavatele
 • Jako market/sales manager – najděte nové evropské zákazníky
 • Jako vývojář produktů – najděte partnery k diskuzi o nových technologiích / inovativních řešeních
 • Jako výzkumná organizace – najděte partnery pro evropské R&D projekty

Vaše benefity:

 • Předveďte své nejvýhodnější projekty, produkty nebo know-how
 • Cílení na potenciální obchodní partnery během předem naplánovaných virtuálních schůzek
 • Zahájení přeshraničních kontaktů a spolupráce
 • Najděte nové obchodní, technologické / výzkumné partnery
 • Získejte nejnovější informace o výsledcích výzkumu v průmyslu
 • Snadný přístup k podnikům a vědcům v tematickém zaměření

Hlavními tématy burzy jsou:

 • odpady a recyklace
 • obnovitelné zdroje
 • energetická účinnost
 • cirkulární ekonomika
 • voda a vodní hospodářství

Další podrobnosti, seznam aktuálně více než 500 přihlášených zájemců ze 40 zemí včetně jejich profilů a možnost vaší bezplatné registrace naleznete zde.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
The Community for Hyperspectral Imaging in Industry

Kdy: 2.11.2020 - 27.1.2021

Kde: ONLINE

Zelené dny pro životní prostředí, energetiku a cirkulární ekonomiku – POLLUTEC 2020

Kdy: 1.12.2020 - 4.12.2020

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech