EGT 2022 - Energy, Environmental technology and Green transformation (Virtual edition)

Kdy:

Kde: ONLINE / Varšava, Polsko

Digital Economy Lab Varšavské univerzity ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a dalšími partnery sítě Enterprise Europe Network zvou na kooperační setkání a informativní workshopy.

Energie, environmentální technologie a zelená transformace budou hlavními pilíři moderní ekonomiky. Energetická transformace směrem k obnovitelným zdrojům energie je ekonomicky nevyhnutelná a společensky i ekologicky žádoucí.

Cílem kooperačního setkání je podpořit spolupráci výzkumných a vývojových institucí, obchodních a průmyslových partnerů, evropských a národních institucí, nevládních organizací pro urychlení nových energetických řešení, environmentálních technologií a zelené transformace.

Kooperační setkání bude podpořeno workshopy na téma "Energetika, environmentální technologie, zelená transformace - věda a praxe", které se nabízejí jako prostor pro prezentaci výsledků univerzitního výzkumu a podnikatelských řešení.

Témata kooperačního setkání jsou následující:

  • Energetika  

Energetické technologie: technologie obnovitelných zdrojů energie, technologie neobnovitelných zdrojů energie, technologie jaderné energetiky. Úspory energie, diverzifikace dodávek a podpora našich mezinárodních partnerů, urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie, snižování spotřeby fosilních paliv v průmyslu a dopravě, investice do energetiky.

  • Environmentální technologie

Ekologické technologie: vodní energie, větrná energie, větrné turbíny, přeměna tepelné energie oceánů, solární energie, fotovoltaika, energie vln, elektrická vozidla, tepelná čerpadla, vodíkové palivové články, skladování energie, ekologická výpočetní technika, úspora energie, dvojnásobně napájený elektrický stroj, moduly pro úsporu energie, kontrola kvality vzduchu a životního prostředí v interiéru a další.

  • Environmentální inženýrství

Přenos hmoty a energie, chemie životního prostředí, růstové modely, hodnocení rizik, znečištění vody, znečištění ovzduší, globální změny, nakládání s pevnými odpady a využití zdrojů.

  • Zelená transformace

Vývoj ekologických technologií a tvorba právních předpisů vynucujících například úsporu energie nebo snížení emisí skleníkových plynů, jakož i veškeré další činnosti zaměřené na změnu postoje společnosti k přijímání - často dražších, ale k životnímu prostředí šetrnějších - technologických řešení a právních norem.

  • Zelené hospodářství

Udržitelná spotřeba a výroba a účinné využívání zdrojů pro udržitelný rozvoj: Cílem udržitelné spotřeby a výroby je zlepšit výrobní procesy a spotřební postupy tak, aby se snížila spotřeba zdrojů, produkce odpadů a emisí v celém životním cyklu procesů a výrobků. Zelený digitální sektor: investice do vývoje a zavádění zelených digitálních řešení s výraznou energetickou a materiálovou účinností, která dosahují čistého pozitivního dopadu v široké škále odvětví.

Akce je zdarma a je určena především firmám a výzkumným a vývojovým institucím, které hledají technologickou, výzkumnou a obchodní spolupráci. 

Více informací a registrace zdarma je na webu akce https://egt2022.b2match.io.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Financování inovací a zvyšování konkurenceschopnosti firem na zahraničních trzích

Kdy: 3.11.2022 09:30 - 14:30

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v podnicích

Kdy: 24.10.2022 09:00 - 16:00

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech