CZ-SK Informační den k MSCA Staff Exchanges

Kdy:

Kde: Palackého univerzita v Olomouci

Technologické centrum Praha a Centrum vedecko-technických informácií SR srdečně zvou na Česko-slovenský informační den k MSCA Staff Exchanges. 

Cílem infodne je podrobně seznámit potenciální uchazeče s požadavky na projekty MSCA Staff Exchanges. Hlavní parametry výzvy 2023 na akci představí zástupce Evropské komise. Své zkušenosti s přípravou i implementací projektů tohoto typu budou na infodni sdílet současní řešitelé, a to jak z akademického, tak neakademického sektoru.

Schéma MSCA Staff Exchanges podporuje mezinárodní výměnu zaměstnanců mezi institucemi zapojenými do konsorcia. Jeho účelem je usnadnění transferu znalostí a spolupráce mezi akademickým a neakademickým sektorem (vč. malých a středních podniků) a posílení inovativního uvažování vyslaných zaměstnanců.

Klíčové otázky, kterým se bude informační den věnovat, jsou shrnuté v programu.

Registrace je otevřená do 24. března ZDE.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
SIFER 2023 – International Railway Brokerage Event

Kdy: 29.3.2023 - 30.3.2023

Kde: ONLINE / Lille, Francie

Udržitelné a energeticky úsporné podnikání a podpory EU pro firmy - Ústí nad Labem

Kdy: 23.3.2023 09:00 - 15:00

Kde: ICUK Space Hradební, Ústí nad Labem

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech