Výroční konference Enterprise Europe Network je úspěšně za námi

Tři dny nabité diskusemi v 27 paralelních sekcích, 183 řečníků a více než 1000 účastníků z 55 zemí EU a světa – členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, vysokých představitelů EU, MPO, či zástupců odborných institucí, podnikatelů, expertů a investorů. To je bilance letošní výroční konference sítě Enterprise Europe Network, která se uskutečnila v Praze ve dnech 25. - 27. října 2022.

Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP), pomoc se vstupem na zahraniční trhy, vyhledávání nových partnerů a investorů, podpora inovací ve firmách, nejen tyto služby nabízí Enterprise Europe Network, největší globální síť na podporu podnikání, svým klientům. Vzhledem k naléhavosti podnikat udržitelně a odolat vnějším otřesům, které přináší současná společenská situace, se paleta služeb vyvíjí a rozšiřuje o služby na podporu udržitelnosti a digitalizace.

Letošní výroční konference, jejíž program se nesl v duchu motta „Nová síť, nové skutečnosti, nový dopad“ hledala takové přístupy a služby, které co nejlépe odráží potřeby malých a středních podniků v současném turbulentním společenském prostředí a pomohou podnikům vyjít ze současné krize silnější a odolnější.

Nosným tématem konference proto byla průmyslová transformace, od digitalizace přes udržitelnost a efektivní nakládání se zdroji a energiemi až po implementaci nových technologií a práci s daty, či obecně odolnost firem. Konference se zabývala jak překážkami tak naopak faktory, které průmyslovou transformaci podporují. Síť vychovává specialisty, kteří pomáhají firmám projít transformací, v oblasti udržitelnosti ale také digitalizace, a velký důraz klade na podporu managementu inovací, který je základem jakékoliv průmyslové transformace.

Globální dopad pandemie ale i válka na Ukrajině ukázaly, jak zásadní je budovat odolnost a schopnost reagovat na změny způsobené např. narušením dodavatelských řetězců. Celá Evropa se musí přeorientovat a víc zaměřit na podporu evropského průmyslu, evropských inovátorů, ale také chránit klíčové zdroje.

Dalším tématem byla spolupráce s Ukrajinou. Je řada oblastí, ve kterých je Ukrajina silná, např. v oblasti kybernetické bezpečnosti a může být pro evropské společnosti cenným obchodním či technologickým partnerem. Obnova Ukrajiny bude pro Evropu velkou příležitostí. Síť vytváří podmínky pro spolupráci již nyní, aby podpořila ukrajinský trh. Důležitým krokem v této věci je, že Ukrajina se stává řádným členem sítě EEN.

Dalším významným tématem konference byl již tradičně Evropský jednotný trh, který v příštím roce bude slavit 30 let. Posílení jednotného trhu má zásadní význam pro posílení připravenosti EU reagovat na vnější krize. Evropská Komise již přijala řadu opatření, jako například Evropský akt o čipech, Evropská bateriová aliance, Evropská aliance pro čistý vodík apod. Všechny aktivity směřují k docílení strategické autonomie a suverenity EU. Síť Enteprise Europe Network je významným zprostředkovatelem informací pro EK přímo z trhu, neboť partneři sítě jsou první, kdo odhalují krátkodobá narušení a dlouhodobá zranitelná místa v teritoriálních či sektorových ekosystémech, která ovlivňují fungování celého jednotného trhu.

Klíčovou součástí služeb sítě je také pomoc podnikům v přístupu na třetí trhy. Síť Enterprise Europe Network je aktivní v řadě mimoevropských zemí. V rámci konference se představili mezinárodní partneři z Kanady, Indie, Japonska, Turecka, ale také např. z USA.

S rozjezdem nových finančních nástrojů EU, jako je Horizont Evropa a EIC, síť rozvíjí služby pro mladé technologické firmy, aby maximálně rozvinuly a využily svůj inovační potenciál.

Na konferenci se proto představily nástroje a mechanizmy, jak inovační potenciál firem rozvíjet a podporovat. Podpora bude také zaměřena na zvyšování zapojení tzv. Widening zemí do programů EIC (European Innovation Council), dále na ženy - podnikatelky a držitele Seal of Excellence, tzv. Pečetě kvality pro vysoce rizikové, inovativní a škálovatelné projekty. Řada služeb cílí na start-upy a scale-upy.

V rámci konference byla pozornost věnována novým segmentům či rozvíjejícím se průmyslovým odvětvím, které (segmenty a odvětví) nabízí příležitosti inovativním firmám, nebo jsou zdrojem nových technologií. Jednoznačně mezi takové segmenty patří vesmír. Pro vesmír byla vyvinuta řada řešení, která v současnosti nachází uplatnění v mnoha pozemských aplikacích – v dopravě, zdravotnictví nebo v precizním zemědělství. Malé a střední firmy mohou tyto technologie implementovat a na jejich základě či jejich implementaci přinášet na trh nové produkty a služby. Vesmír je hnacím motorem inovací, což je další velká příležitost pro inovativní malé a střední podniky.

Pro podporu podnikání, inovací a celkově pro úspěšnou zelenou či průmyslovou transformaci Evropy je důležité vytvářet podpůrný ekosystém. Diskutována byla proto strategická spolupráce s evropskými sítěmi, zejména s klastrovými organizacemi a Evropskými digitálními inovačními huby, které disponují expertními znalostmi i potřebnou infrastrukturou.

V neposlední řadě se konference věnovala marketingu a komunikaci dopadu a přidané hodnoty, kterou svým klientům dlouhodobě síť přináší, a novým trendům v této oblasti. Komunikační plán akcentuje témata, jako jsou udržitelnost, digitalizace, odolnost, internacionalizace a inovace. Centrem pozornosti je nicméně člověk, podnikatel, protože všechny příběhy tvoří lidé – naši klienti.

V následujících týdnech se blíže zaměříme na konkrétní témata, sledujte náš web a sociální sítě. Jsme tu pro Vás!

#EEN2022 #EENCanHelp

Logo Praha_BC_3007.png EN V Co-funded by the EU_POS.jpg

Konference byla realizována s finanční podporou hlavního města Prahy.
TC_cj-1.jpg

Technologické centrum AV ČR bylo spoluorganizátorem konference.


Další novinky

Všechny novinky

Soutěž o nejlepší námět na technologický transfer z oblasti vesmírných technologií

Technologické centrum AV ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší námět na technologický transfer z oblasti vesmírných technologií. Tématem soutěže jsou nápady na…

Vizionáři 2022 opět ocení inovativní české subjekty

Nabízíte inovativní produkty nebo služby? Pracujete na jedinečném projektu? Zúčastněte se dalšího ročníku projektu Vizionáři! Jedná se o projekt s desetiletou…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech