Program INO:EX na podporu inovací středočeských firem

Jste firma ze středočeského kraje a hledáte finanční zdroje pro své inovační projekty?

Nový program INO:EX (Inovuj produkt : Expanduj na trh) podpoří firmy v úspěšné realizaci jejich inovačních projektů, ve vývoji nových řešení a tvorbě prototypů, ověření poptávky u zákazníků a při uvádění produktů na trh nebo tržní expanzi firmy.

INO:EX je určen pro malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců ve Středočeském kraji a inovativním produktem vhodným k uplatnění i na zahraničních trzích.

Program nabízí dva typy podpory:

  • INO neboli “Inovuj produkt” – podpoří aktivity spojené s inovací stávajícího produktu nebo vývoj nového produktu, který řeší potřebu zákazníka a má potenciál být pro firmu zdrojem jejího růstu. Dále lze podpořit i ověření poptávky po inovovaném/vyvinutém produktu u zákazníků. Max. výše podpory je 500.000 Kč.
  • EX neboli “Expanduj na trh” – podpoří vstup nového výrobku na trh, s ověřením jeho konkurenceschopnosti nebo/a rovnou celé firmě s expanzí na domácí či zahraniční trh. Max. výše podpory je 250.000 Kč.

Podpora se poskytuje v režimu veřejné podpory de minimis.

Celková alokace v INO:EX je 12,6 mil. Kč. Program je otevřen do vyčerpání prostředků, nejpozději do 25. února 2022.

Detailní podmínky, včetně postupu při podání žádosti, jsou uvedeny na webových stránkách SIC.

Pokud chcete záměr konzultovat nebo hledáte další možnosti financování, neváhejte nás kontaktovat: J. Vavřínek, vavrinek@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

Program na podporu mezinárodního základního a aplikovaného výzkumu pokračuje

V půlce dubna schválila vláda návrh nového programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II. Program s dobou trvání

První uzávěrka EIC Accelerator se posouvá

Evropská komise rozhodla o posunutí první uzávěrky programu EIC Accelerator - pro výzvu Open i Challenges. Místo původního data 9. 6. 2021 bude novým termínem

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech