Novinky ze sítě Enterprise Europe Netwok

Dne 10. června 2021 proběhlo, za účasti představitelů DG GROW a evropské agentury EISMEA, jednání Řídícího a poradního výboru sítě Enterprise Europe Network, i tentokrát stále ještě v online prostředí.

Jako obvykle se projednávaly výzvy, které jsou aktuálně před tuto největší mezinárodní síť podpory podnikání postaveny, stejně jako dobré praxe, které organizacím zapojeným do této sítě umožňují naplňovat potřeby klientských firem. Hlavními tématy jednání byla spolupráce sítě EEN s Evropským inovačním a technologickým institutem, podpora evropských firem při využívání akceleračních služeb Evropské inovační rady, plán školení a vzdělávání manažerů EEN do konce roku 2021 a stav přípravy výroční konference sítě Enterprise Europe Network, která se bude konat na konci září 2021 ve Stuttgartu.


Další novinky

Všechny novinky

Zapojení do programů EIC je cesta ke zkušeným expertům a klíčovým zákazníkům

Zavádění nových technologií a služeb na trh, zejména pokud se jedná o nová inovátorská řešení, je finančně náročné. Často v této fázi firma již běží naplno…

Úspěch firmy v ESS za přispění TC AV ČR

Trh tzv. „Big Science“, jak se někdy označují zakázky z velkých a finančně nákladných evropských výzkumných infrastruktur, poskytuje českým průmyslovým podnikům…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech