Nové trendy a mezioborová spolupráce v rámci klastrového setkání

Mechatronika a optika, zdánlivě úplně cizí obory, přesto si mají co říci. Přesvědčit se o tom mohli členové Českého optického klastru a Klastru Mechatronika na společné akci, která proběhla za podpory Technologického centra Praha dne 26. března v prostorách TC Praha.

Program se točil kolem aditivních technologií, se kterými pracují firmy z obou klastrů. Konkrétní příklady použití aditivních technologií v různých průmyslových odvětvích od potravinářství po výrobu lodí představili zástupci firmy 3Dwiser. Ukázky toho, na co se v oblasti 3Dtisku zaměřuje výzkum a vývoj, si připravily výzkumná organizace COMTES FHT a Česká technologická platforma pro aditivní výrobu. Ani zástupci optického klastru nezůstali pozadu. Společnosti Hilase a IQS nano ukázaly, jak využívají aditivní technologie ve své každodenní činnosti. Workshop tak ukázal potenciál aditivních technologií v plném měřítku – od velkoobjemového tisku betonových laviček, po výrobu miniaturních úchytů pro jemné optické kabely.

Protože i inovace potřebují občas povzbudit, představili zástupci TC Praha možnosti podpor pro malé a střední podniky, např. při snižování energetické náročnosti provozu.

Celý den byl zakončen praktickou ukázkou 3Dskenování. Významný čas byl ale věnován vzájemnému poznávání a navazování kontaktů mezi členy obou klastrů. Právě otevírat nové možnosti spolupráce je hlavní přidaná hodnota klastrových organizací. Díky jejich spolupráci se mohou setkávat i zdánlivě naprosto nesourodé obory a společně nacházet nové impulsy pro budoucí spolupráci.

Klastr MECHATRONIKA funguje jako funkční platforma pro spolupráci podniků, výzkumných organizací, škol a regionálních institucí k zvyšování konkurenceschopnosti firem a pro udržitelný rozvoj regionu. Pořádá networkingová setkání pro sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů. Dlouhodobě spolupracuje s klastrovými organizacemi po celé ČR, Evropě a především v Bavorsku. Součástí Klastru MECHATRONIKA je také Česká technologická platforma pro aditivní výrobu, která podporuje transfer znalostí a technologií v oblasti 3D tisku. Kontakt: Kateřina Podanákaterina.podana@klastrmechatronika.cz 

Český optický klastr je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře. Kontakt: Petr Přikryl, petr.prikryl@optickyklastr.cz

Další novinky

Všechny novinky

Úspěšné případy projektu ESA Technology Broker

TC Praha je od roku 2015 technologickým brokerem Evropské vesmírné agentury (ESA). ESA Technology Broker pomáhá malým a středním podnikům, univerzitám a dalším…

Save the date: Konference Cirkulární ekonomika v praxi ve dnech 20. – 21. 6. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a předními leadery působícími v oblastioběhového hospodářství pod záštitou Francouzského…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech