Klastrové dny na Vysočině

Dne 7. prosince proběhla v Jihlavě konference Den klastrů, organizovaná Národní klastrovou asociací (NCA) ve spolupráci s krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě (VŠPJ). Technologické centrum Praha, jako člen NCA, bylo u toho.

Na úvod byla představena činnost a úspěchy NCA, která má 31 aktivních členů a je zapojena do 57 mezinárodních projektů s partnery ze 16 zemí. Následovalo vystoupení hejtmana kraje Vysočina Vítězslava Schreka a rektora VŠPJ Zdeňka Horáka, kteří zdůraznili nutnost propojování středoškolského vzdělávání a průmyslu. VŠPJ je sama členem klastru Czechimplant a má tak příležitost rozvíjet spolupráci s firmami ze stejného sektoru. Klastr Czechimplant získal za své pokroky v roce 2021 ocenění Zlatý klastr.

Po obědě měli slovo Petr Porák (MPO) a Kristýna Rivolová (Ministerský rada, Sekce fondů EU) k podpoře klastrů na národní úrovni. P. Porák zdůraznil potřebu dostatečně vybudované inovační infrastruktury, aby se mohly české firmy rozvíjet a přinášet tak rozvoj celému regionu. Klastrové infrastruktury jsou součástí inovačního ekosystému a MPO je podporuje. K. Rivolová upozornila na změny výzvy Spolupráce z OP TAK oproti podmínkám v OP PIK, kde např. došlo k navýšení požadovaného počtu členů v klastrech. To může znevýhodňovat malé klastry, ale dle MPO je tímto upřednostňována kvalita klastrových struktur nad jejich kvantitou. Výzva bude otevřena v 1. čtvrtletí 2023.

Konferenci uzavřelo předání ocenění klastrový manažer a úspěšné klastrové organizace za rok 2021, které získaly Klastr Mechatronika, Moravský letecký klastr, z.s., CREA Hydro&Energy, z.s. a Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. Manažerem roku 2021 se stal Luboš Komárek z Nanoprogress, z.s.

Na konferenci navázalo druhý den školení manažerů klastrů, na kterém se aktivně podílelo TC Praha. TC představilo možnosti finanční podpory zacílené přímo na podniky napříč sektory, na národní i mezinárodní úrovni. Na praktických příkladech poté poukázalo, jaké jsou další formy pomoci ze strany TC v rámci aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, jako např. posílení inovačního potenciálu firmy, mentorská podpora, zajištění mezinárodního kouče nebo podpora vstupu firmy na zahraniční trh.  

TC v rámci členství v NCA dlouhodobě přispívá k posilování odborných kapacit klastrových manažerů a zastoupením v představenstvu NCA se aktivně podílí na rozvoji této organizace.

Pro více informací kontaktujte: P. Hladík, hladik@tc.cz, 234 006 181. 


Další novinky

Všechny novinky

Interaktivní workshop k technologickému transferu

Technologické centrum Praha, člen konsorcia projektu FIT-4-NMP zaměřeného na zapojení nováčků z řad malých a středních podniků do projektů Horizontu Evropa…

Výsledky soutěže Get Space Inspired

V rámci Czech Space Week předali v úterý 29. listopadu zástupci Technologického centra Praha ocenění za nejlepší technologické nápady na nové využití vesmírných

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech