Jarní výzvy v EUREKA programech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 10. února čtvrtou výzvu v rámci programu Eurostars-3 a do konce dubna plánuje otevření výzvy v programu INTER-EUREKA. Při této příležitosti uspořádalo Technologické centrum Praha (TC Praha) ve spolupráci s MŠMT dne 13. března informační den, na kterém byly výše uvedené výzvy blíže představeny.

Informační den zahájil J. Vavřínek (TC Praha) stručnou informací o roli TC Praha a službách sítě Enterprise Europe Network, jíž je TC Praha členem a v ČR koordinátorem. Síť mimo jiné spravuje mezinárodní databázi nabídek a poptávek po obchodní, technologické, ale i výzkumné spolupráci, čehož lze využít při hledání konsorciálních partnerů v EUREKA projektech – zadáním klíčového slova „EUREKA/Eurostars“, popř. dalších filtrů, do databáze lze vyselektovat mezinárodní profily.

K. Musilová, styčná osoba za MŠMT, postupně představila jak programy Eureka tak jednotlivé jarní výzvy. Eureka projekty lze obecně charakterizovat jako projekty mezinárodní spolupráce mezi společnostmi (s důrazem na malý a střední podnik – MSP), výzkumnými organizacemi a univerzitami se sídlem ve dvou či více Eureka zemích, zaměřené na tržně-orientovaný výzkum a vývoj nového produktu, procesu nebo služby s civilním zaměřením. V roli hlavního uchazeče vystupuje MSP, který musí vykonávat výzkumně-vývojovou činnost.

Eurostars projekty prochází mezinárodním procesem hodnocení a v případě úspěšného vyhodnocení (obdržení tzv. Eurostars Label) mohou získat max. 160 000 EUR / projekt / rok, kdy intenzita podpory se odvíjí od typu VaV a subjektu. Výzva je otevřena do 13. dubna, podzimní (5. výzva) bude vyhlášena 14. července.

Projektové návrhy obdržené v rámci INTER-EUREKA jsou hodnoceny na národní úrovni (MŠMT vytvoří „národní Green List“ stanovující konečné pořadí návrhů projektů k národní podpoře) a poté sekretariát Eureka v rámci synchronizace „mezinárodního Green Listu“ potvrdí úspěšné projekty na mezinárodní úrovni (obdrží tzv. Eureka Label). Podpořené projekty mohou získat národní dotaci ve výši až 3 mil. Kč / projekt / rok v případě 1 českého uchazeče (při více českých uchazečích až 4 mil. Kč). Intenzita podpory se odvíjí od typu VaV a subjektu. Vyhlášení jarní výzvy se chystá na duben 2023.

V druhém bloku představila B. Vacátková (TC Praha) program Innowwide, další z programů Eureka. Inovativní MSP mohou v rámci tohoto programu získat grant ve výši 60 000 EUR na posouzení životaschopnosti inovativního řešení na novém trhu ve spolupráci s lokálními partnery. Výzva pro tento rok se očekává v listopadu 2023.

Závěr byl věnován ochraně duševního vlastnictví (IPR) v mezinárodních projektech, která by neměla být opomíjena. V. Suchý (TC Praha) upozornil na nutnost ošetření IPR již před vstupem do mezinárodního konsorcia. Nesmí se také zapomínat na ochranu projektových výsledků, je třeba zvážit i řešení případných sporů o výsledky po ukončení projektu, vytvořit plán komerčního využití projektových výsledků a nastavit vhodnou strategii IPR.

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit: B. Vacátková, vacatkova@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Druhá výzva v Interreg Central Europe vyhlášena

Dne 22. března byla vyhlášena 2. výzva v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE pro období 2021 – 2027, do které je zapojeno 9 států střední Evropy. Program má…

EK vyhlašuje výzvy na podporu integrace ukrajinských malých a středních podniků do jednotného trhu

Evropská komise vyhlásila dvě výzvy k podávání návrhů projektů s cílem pomoci ukrajinským podnikatelům a podnikům těžit z výhod jednotného trhu EU. Výzvy…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech