České překlady publikací z produkce European IP Helpdesk

European IP Helpdesk, služba spravovaná Evropskou radou pro inovace a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA), posiluje kompetence v oblasti duševního vlastnictví u malých a středních podniků a jiných subjektů zainteresovaných v oblasti inovací, aby se duševní vlastnictví více promítlo do inovačního ekosystému EU. V rámci osvětové činnosti vydává European IP Helpdesk publikace, tzv. přehledy základních skutečností (Fact Sheets) k jednotlivým tématům ochrany duševního vlastnictví. Technologické centrum Praha nabízí české překlady dvou z nich:  

Ochranné známky umožňují, aby se zákazníci lépe orientovali na trhu a snadněji odlišovali výrobky (či služby) od nabídky konkurence. Ochranné známky se všeobecně považují za záruku kvality a zprostředkovaně mohou přispívat i k budování dlouhodobých vazeb mezi firmou a zákazníky. Publikace „Ochranné známky – Tvář vašeho podnikání“ přehledně a jednoduše podává informace o tom, co to ochranné známky jsou, jaké druhy známek existují, jak si lze vytvořit a zaregistrovat vlastní ochrannou známku platnou pro celé území EU a jak provádět správný a včasný management ochranných známek.

Duševní vlastnictví lze komercializovat mnoha různými cestami. Jeden z nejvíce rozšířených způsobů komercializace představují licenční smlouvy. Publikace „Komercializace duševního vlastnictví: Licenční smlouvy“ představuje hlavní výhody licencování, typy licenčních smluv a technická a právní specifika spojená s poskytováním či přijímáním licencí v různých technologických sektorech. V materiálu naleznete základní vodítka, jak prakticky postupovat při sjednávání vlastní licenční smlouvy.

Další publikace a výukové materiály k otázkám duševního a průmyslového vlastnictví naleznete ZDE nebo kontaktujte V. Suchého, suchy@tc.cz, 234 006 163.


Další novinky

Všechny novinky

Výsledky soutěže Get Space Inspired

V rámci Czech Space Week předali v úterý 29. listopadu zástupci Technologického centra Praha ocenění za nejlepší technologické nápady na nové využití vesmírných

Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví: Mediace jako alternativa k soudnímu sporu

Za určitých okolností nemusí spor mezi dvěma stranami o práva k duševnímu vlastnictví dospět až k soudnímu dvoru. Soudního řízení se lze vyvarovat, pokud se obě

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech