Webinář k dodávkám vakuových komponentů do infrastruktury FAIR

Kdy:

Kde: ONLINE

Technologické centrum AV ČR, jako kontaktní bod pro spolupráci výzkumných infrastruktur s českým průmyslem (tzv. Industry Liaison Officer - ILO), zve na online webinář dne 19. září, který pořádá výzkumná infrastruktura FAIR s cílem najít dodavatele v oblasti vakuové techniky a magnetů.

FAIR (The Facility for Antiproton and Ion Research) je mezinárodní urychlovač pro výzkum antiprotonů a iontů, který je vyvíjen a budován ve spolupráci s mezinárodními partnery. Jedná se o jeden z největších světových projektů výstavby pro mezinárodní špičkový výzkum, který bude využívat antiprotony a ionty k výzkumu v oblastech jaderné, hadronové a částicové fyziky, fyziky atomů a antihmoty, fyziky plazmatu o vysoké hustotě a aplikací kondenzovaných látek ve fyzice, biologii a biomedicínských vědách. Sídlo je v německém Darmstadtu. Výstavba byla zahájena v létě 2017 a uvedení do provozu je plánováno na rok 2025. Rozpočet je po úpravách odhadován na cca 2,5 miliardy EUR (v cenách roku 2019).

Česká republika má v konsorciu FAIR status pozorovatele, což českým firmám otevírá dveře k technologické i vědecko-výzkumné spolupráci. I české firmy se tak mohou podílet na vybudování této velké evropské výzkumné infrastruktury, pro které se v Evropě obecně vžil název „Big Science“. V současné době ještě neexistuje možnost registrace do databáze dodavatelů FAIR, jako je tomu u podobných infrastruktur (např. ESO, CERN nebo ESS) a proto doporučujeme udržovat kontakt s ILO (p. Jiří Janošec) nebo sledovat stránky FAIR (resp. mateřské organizace GSI) či německého portálu s veřejnými zakázkami DTVP.

Dodávky do FAIR jsou možné formou tzv. „In-Kind“, kdy úhradu zakázek provádí jednotlivé členské země ze svého příspěvku na stavbu infrastruktury (v ČR ÚJF AV ČR) nebo formou účasti v otevřených tendrech FAIR, do kterých se dle evropského soutěžního práva může přihlásit kdokoliv se sídlem v EU. Pokud se týká možností českých firem v tendrech pro FAIR, určitě mají české firmy a výzkumné instituce příležitosti v oblasti vakuové a přístrojové techniky.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
OpenDesk B2B Matchmaking Event

Kdy: 20.9.2022 - 23.9.2022

Kde: ONLINE

Riga Food 2022

Kdy: 7.9.2022 - 9.9.2022

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech