W4RES-GREENET Joint Networking Event

Kdy:

Kde: ONLINE

V rámci Evropského týdne udržitelné energie - European Sustainable Energy Week 2022 (#EUSEW2022) proběhne virtuální matchmakingová akce pro zájemce o účast v návrzích projektů z oblastí dodávek/využití energie pro výzvy k podávání návrhů projektů Klastru 5 - klima, energetika a mobilita v programu Horizont Evropa. Na akci se podílí zástupci projektu W4RES ve spolupráci s národními kontakty pro Horizont Evropa a partnery sítě Enterprise Europe Network.

Jedná se o následující výzvy Horizontu Evropa - Klastr 5:

HORIZON-CL5-2022-D3-03 - Udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dodávky energie.
Otevřena: 6. září 2022
Uzávěrka: 10. ledna 2023

HORIZON-CL5-2022-D4-02 - Účinné, udržitelné a inkluzivní využívání energie
Otevřena: 6. září 2022
Uzávěrka: 24. ledna 2023

Výzvy se týkají obnovitelných zdrojů energie, respektive energeticky účinného a klimaticky neutrálního fondu budov v EU.

Kdo by se měl zúčastnit?

Akce je vhodná pro všechny zástupce univerzit, firem, klastrů apod., kteří se zajímají o výše uvedená témata Horizontu Evropa v Klastru 5 včetně budoucích koordinátorů projektů. Akce je bezplatná a přispěje k možnosti diskutovat a upřesnit své projektové nápady s potenciálními partnery a navázat spolupráci d potenciálními konsorciálními partnery.

Zaregistrujte se zdarma na webu akce https://energy-networking-event.b2match.io/.

Registrovaní účastníci nebudou veřejně viditelní (nebudou online), dokud nebudou validováni! Povinné informace od účastníků nutných pro validaci jsou:

  • Vysoce kvalitní profil spolupráce
  • Přihlášení k účasti na dvoustranných zasedáních
  • Informace o své organizaci
  • Uvedení témat zájmu (oblastí činnosti)

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Industry Space Days 2022

Kdy: 28.9.2022 - 29.9.2022

Kde: European Space Research and Technology Centre (ESTEC), Noordwijk, Nizozemí

InnoTrans BUSINESS DAYS

Kdy: 20.9.2022 - 23.9.2022

Kde: Berlin, Německo

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech