Space For Aviation

Kdy:

Kde: ONLINE

Technologické centrum Praha organizuje v rámci projektu ESA Technology Broker online schůzku se zástupci MSP z oblasti letectví. V rámci schůzky bude popsán potenciál kosmických technologií pro aplikace v oblasti letectví a představíme příklady konkrétních vhodných technologií.

V neposlední řadě bude prezentován program ESA Spark Funding, který finančně podporuje aplikaci kosmických technologií v nekosmických sektorech.

Odkaz pro přihlášení: https://geform.tc.cz/Space2Aviation

Odkaz pro online meeting bude zaslán na základě registrace.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Defence Industry Development: Opportunities and Challenges for SMEs

Kdy: 2.3.2023 - 3.3.2023

Kde: ONLINE / Lisabon, Portugalsko

Brokerage Event Cluster 4 Space calls 2023 a 2024

Kdy: 2.2.2023

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech