ONLINE: Seminář Jak udržet cash-flow v neklidné době?

Kdy:

Kde: ONLINE

Zveme vás na další z řady seminářů s Pavlem Křepelkou, MBA, systemickým koučem Scale Up Impact, jejichž cílem je zvyšovat úroveň podnikání. Seminář proběhne v online režimu.

Firmy nezabíjí nízká ziskovost, ale nedostatek likvidity. Skvělé firmy drží 3-10x více hotovosti než ty průměrné. Řada manažerských týmů řídí svoje firmy primárně s využitím účetních dat (výsledovky a rozvahy), report cash flow chybí nebo je jen formalitou. Znalosti a zkušenosti pro řízení hotovostních toků ve firmě jsou často na relativně nízké úrovni. V době dostupnosti externího financování nebyla tato kompetence na seznamu priorit. V současnosti, kdy banky zásadním způsobem zpřísnily podmínky pro poskytování úvěrů, kdy narůstá platební neschopnost odběratelů, kdy se výrazně mění podmínky na trhu, se schopnost rozumět celé oblasti finančního řízení firmy a především umění používat správné nástroje dramaticky zvyšuje.

Mezi které firmy se počítáte vy? Naučte váš tým rozumět toku kapitálu a efektivně řídit procesy s dopadem na likviditu.

Registrovat se můžete zde. Před zahájením akce vám bude zaslán přístupový odkaz.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Konference Evropské asociace pro lehké materiály

Kdy: 23.9.2021 - 24.9.2021

Kde: Vídeň, Rakousko

Inn4mech 2021 B2B Event

Kdy: 15.7.2021

Kde: Itálie i ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech