PSE 2022 - International Matchmaking

Kdy:

Kde: Erfurt, Německo / ONLINE

PSE 2022 (mezinárodní kooperační setkání firem a výzkumných institucí v rámci konference Plasma Surface Engineering) je důležitou součástí mezinárodní konference o plazmovém povrchovém inženýrství. Plánované B2B setkání nabízí ideální příležitost k identifikaci potenciálních partnerů pro spolupráci a navázání zajímavých obchodních kontaktů. Každý účastník si své partnery vybírá individuálně a má 20 minut na výměnu informací o projektech, produktech a službách.

Proč se zúčastnit?

 • Zveřejněte a představte své produkty, služby a potřeby zainteresovaným subjektům na konferenci i mimo ni
 • Zaměřte se na potenciální obchodní partnery v rámci předem naplánovaných individuálních schůzek
 • Navažte kontakty a spolupráci časově a nákladově efektivním způsobem
 • Najděte nové obchodní/technologické/výzkumné partnery
 • Získejte nejnovější informace o výsledcích a trendech výzkumu v oblasti průmyslu
 • Jako online účastník: zjistěte, zda je celá akce potenciálním projektem pro budoucnost vaší organizace

Plazmové povrchové inženýrství je užitečné v mnoha průmyslových odvětvích a proces samotný představuje ekonomickou a ekologickou alternativu k mokrým chemickým procesům úpravy v mnoha výrobních procesech. Akce je zaměřena na firmy, univerzity, instituce působící v následujících odvětvích:

 • Automobilový a letecký průmysl
 • Energetický sektor
 • Zdravotnická technika
 • Námořní technologie
 • Strojírenství a strojírenství

PSE 2022 - International Matchmaking je otevřena všem zájemcům z oblasti obchodu a výzkumu.

Účast na PSE 2022 je pro online účastníky zpoplatněna částkou 55 EUR, pro účastníky konference na místě je v ceně vložného na konferenci. V obou případech je nutná registrace na webu akce https://pse2022-matchmaking.b2match.io.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
InnoTrans BUSINESS DAYS

Kdy: 20.9.2022 - 23.9.2022

Kde: Berlin, Německo

OpenDesk B2B Matchmaking Event

Kdy: 20.9.2022 - 23.9.2022

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech