Projects4GreenEnergy: Connected

Kdy:

Kde: ONLINE

Saská energetická agentura (SAENA) a partneři sítě Enterprise Europe Network zvou k účasti na online akci zaměřené na společnosti, výzkumné instituce, univerzity a klastry, které působí v oblasti energetiky a zelených technologií.

Stream: Najděte partnery pro společný projekt v rámci Horizontu Evropa a získejte informace o aktuálních výzvách (program s podrobnými informacemi o řečnících bude zveřejněn do konce září 2022).

Breakout-Rooms: Po každém streamu budou zpřístupněny online místnosti pro další diskusi o prezentovaných projektových nápadech.

B2B schůzky: Využijte příležitosti navázat kontakt s firmami a výzkumnými institucemi z mnoha evropských zemí a rezervujte si online schůzky (registrace je povinná).

Řešená témata:

  • Greentech
  • Energy supply, demand & efficiency
  • Sustainability
  • EU calls and funding opportunities
  • Organisations & services

Registrace a další informace na webu akce: https://projects4greenenergy.b2match.io

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
IP v metaverse

Kdy: 10.11.2022 09:00 - 17:00

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Financování inovací a zvyšování konkurenceschopnosti firem na zahraničních trzích

Kdy: 3.11.2022 09:30 - 14:30

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech