Ökoindustria 2021

Kdy:

Kde: ONLINE

Ve dnech 28. - 30. dubna proběhne veletrh Ökoindustria, který již více než 10 let představuje místo setkávání společností, odborníků a podnikatelů z oblasti ekologického průmyslu, kteří se zavázali k užívání udržitelných technologií. Program veletrhu se stále rozšiřuje, aktuální informace najdete na webu akce

Do 31. března je možná účast na veletrhu zdarma.

Dne 29. dubna se v rámci veletrhu uskuteční matchmakingová akce, zaměřená na témata

  • ekologické inovace
  • trh práce v ekologickém průmyslu
  • obnovitelná energie a zelená mobilita
  • oběhové hospodářství, nakládání s odpady
  • ochrana vzduchu a čerstvé vody
  • čištění vody a odpadních vod
  • sanace a správa brownfieldů
  • udržitelnost a zvyšování povědomí

Informace k matchmakingové akci naleznete zde.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
EU Brokerage Event on Digital and Industrial Technologies, Mobility, Open Innovation Test Beds a M-ERA.NET

Kdy: 29.4.2021 09:30 - 17:00

Kde: ONLINE

Moderní trendy financování technologických firem

Kdy: 22.4.2021 10:00 - 11:30

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech