Nové technologie a jejich budoucnost v IP

Kdy:

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Výroční konference LES Česká republika a Slovensko organizovaná ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR se uskuteční dne 7. června 2022 v prostorách TC AV ČR.

Program konference nabídne přednášky věnované aktuálním otázkám využívání nových technologií v ochraně duševního a průmyslového vlastnictví. Část přednášek zazní od představitelů významných technologických firem a pojedná o různorodých aplikacích IT technologií, tzv. kosmických technologiích i nových analytických metod, mj. v boji proti padělkům.

Součástí programu konference bude panelová diskuse věnovaná virtuálnímu řešení IP sporů. V panelové diskusi vystoupí přední představitelé soudní moci, patentoví zástupci a představitelé IP Mediačního centra Praha.

Bližší informace o konferenci a odkaz na registraci naleznete zde.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Úspory a financování zelené transformace firem

Kdy: 14.6.2022 09:30 - 12:00

Kde: ONLINE

TechnoHodinka: Uhaste požár ve skladu dříve, než vznikne

Kdy: 1.6.2022 10:00 - 11:00

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech