Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v podnicích

Kdy:

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Mediaci, alternativní a kultivovanou formu mimosoudního řešení sporů, lze s úspěchem využít i v oblasti duševního vlastnictví. Řadu sporných otázek, které často vznikají během výzkumu a vývoje inovačních výrobků, při jejich zavádění na trh, i při transferu poznatků do aplikační sféry, lze vyřešit právě cestou mediace, tedy za asistence třetí neutrální strany, a vyhnout se tak zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení.

O tomto způsobu řešení sporů na poli duševního vlastnictví, jež díky své rychlosti a relativní finanční nenáročnosti může představovat atraktivní řešení právě pro malé a střední podniky i výzkumné organizace, promluví vybraní odborníci a registrovaní mediátoři na semináři „Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v malých a středních podnicích“.

Seminář proběhne ve spolupráci Technologického centra AV ČR s Úřadem průmyslového vlastnictví v prostorách TC AV ČR v Praze 6.

Program ZDE.

Registrujte se zdarma na http://geform.tc.cz/Mediace-IP-sporu

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
EGT 2022 - Energy, Environmental technology and Green transformation (Virtual edition)

Kdy: 24.10.2022 - 28.10.2022

Kde: ONLINE / Varšava, Polsko

Big Science Business Forum 2022

Kdy: 4.10.2022 - 7.10.2022

Kde: Granada, Španělsko

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech