Konference a B2B kooperační setkání firem při Industrial Technologies 2020

Kdy:

Kde: ONLINE

Ve dnech 26. - 28. října 2020 se pod záštitou německého předsednictví Rady Evropské unie uskuteční konference „Industrial Technologies 2020 – Transition to Sustainable Prosperity“.

IndTech2020 poskytne platformu pro zúčastněné strany z výzkumných organizací, průmyslu a tvůrců politik pro diskusi o budoucích trendech, technologických výzvách a dalších krocích potřebných k utváření evropské průmyslové a výzkumné politiky. Klíčovými podpůrnými technologiemi jsou nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie a pokročilá výroba při respektování udržitelného hospodářství.

Při konferenci proběhne B2B kooperační setkání firem a výzkumných organizací s cílem vyhledat partnery pro první výzvy v průmyslových technologiích v rámci Horizon Europe.

Přihlašování na setkání firem je možné do 27. října 2020 prostřednictvím odkazu.

Více informací naleznete zde.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Kooperační setkání při Denkmal 2020

Kdy: 6.11.2020

Kde: ONLINE

Konference 6. Nové horizonty česko-ruské technologické a obchodní spolupráce

Kdy: 22.10.2020 - 23.10.2020

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech