Inn4mech 2021 B2B Event

Kdy:

Kde: Itálie i ONLINE

Dovolujeme si pozvat firmy nebo výzkumné instituce se zaměřením na mechatroniku vozidel na virtuální B2B setkání organizované naším italským partnerem sítě EEN – Trentino Sviluppo SPA.

Dvoustranná jednání budou zaměřena především na oblasti:

  • Simulation
  • Augmented/virtual reality
  • Artificial intelligence/machine learning
  • Vehicle greening technologies
  • Drive technology
  • Sensor technology
  • Software Development
  • Additive Manufacturing / 3D Printing
  • New/innovative materials

Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.

Registrace je možná prostřednictvím tohoto odkazu do 13. 7. 2021.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
ONLINE: Seminář Jak udržet cash-flow v neklidné době?

Kdy: 21.9.2021 09:30 - 11:00

Kde: ONLINE

Matchmakingové setkání ke Cluster 6 v Horizon Europe

Kdy: 9.7.2021

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech