Informační den podpory ESA pro inovace a rozvoj podnikání

Kdy:

Kde: ONLINE

ESA Business Incubation Centre, ESA Technology Broker a ESA Business Applications Ambassador pořádají společný informační den, na kterém představí programy na podporu přenosu technologií mezi vesmírnými aplikacemi a pozemským sektorem. Představeny budou programy ESA BIC, ESA Spark Funding a ESA BASS. Cílem semináře je zvýšit povědomí o potenciálu vesmírných inovací a povzbudit nové žadatele, aby se přihlásili se svými inovačními projekty.

Dopoledne budou představeny programy a popsány jejich odlišnosti. Během krátkého odpoledního sezení mohou potenciální zájemci konzultovat své záměry v konkrétních programech a sdílet své zkušenosti z vesmírných inovací s ostatními účastníky. Na závěr bude prostor pro individuální konzultace.

Informační den je vhodný pro subjekty s nápady na transfer technologií mezi vesmírnými a pozemskými aplikacemi – může se jednat o inovátory, start-upy, malé a střední podniky, velké společnosti nebo univerzity.

Akce proběhne online v českém jazyce, s možností individuálních konzultací v angličtině.

Registrujte se pomocí formuláře.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Informační webinář k projektu EENergy

Kdy: 20.2.2024 10:00 - 11:00

Kde: ONLINE

Meet the Buyer: Food and Nutrition

Kdy: 31.1.2024

Kde: ONLINE / Merits Innovation Thinkspace, Irsko

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech