Informační den k jarním výzvám Eurostars-3 a INTER-EUREKA

Kdy:

Kde: Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6

V souvislosti s novými výzvami v rámci programů Eurostars-3 a INTER-EUREKA připravuje Technologické centrum Praha a MŠMT informační den pro potenciální žadatele. 

Zástupce MŠMT představí obě výzvy, podporující mezinárodní výzkumné projekty s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích. Dále zazní informace o programu INNOWWIDE, kde lze požádat o grant na posouzení životaschopnosti firemního výzkumu nebo obchodních ambicí na mezinárodních trzích. Informační den uzavře přednáška k ochraně duševního vlastnictví v mezinárodních projektech, kterou nelze opomíjet.  

Časový harmonogram a registraci naleznete ZDE.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Udržitelné a energeticky úsporné podnikání a podpory EU pro firmy - Ústí nad Labem

Kdy: 23.3.2023 09:00 - 15:00

Kde: ICUK Space Hradební, Ústí nad Labem

Kooperační setkání firem „Contact: Business Meetings“ v rámci veletrhů Zuliefermesse / Intec

Kdy: 8.3.2023 10:00 - 17:00

Kde: Leipzig, Německo

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech