Food And Bio Global Summit 2023

Kdy:

Kde: Aarhus, Dánsko

Dovolujeme si vás pozvat na dvoudenní akci, jejímž cílem je zabývat se výzvami a řešeními pro udržitelné ekosystémy v potravinářském průmyslu a v oblasti biologických zdrojů. Zároveň se budete moci zúčastnit B2B dvoustranných jednání s potenciálními obchodními nebo technologickými partnery. Akce se zúčastní firmy, klastry, univerzity a další subjekty.

Na summitu se sejdou přední klastry a zainteresované strany z celého světa, včetně společností, univerzit a dalších relevantních subjektů, aby diskutovaly a vzájemně se ovlivňovaly v tomto důležitém tématu.

Součástí akce budou „Summit Labs“ se čtyřmi tématy:

  • Pozitivní rostlinná výživa (vysokoproteinové alternativy živočišných výrobků)
  • Technologie pro maximalizaci produkce biomasy pro víceúčelové využití (vyšší výnosy, optimalizace alokace zdrojů, nové techniky pěstování rostlin, ad.)
  • Cirkulární zelený přechod (představení několika hodnotových systémů a překážky jejich transformace, zavádění oběhového hospodářství, ad.)
  • Radikální nové systémy produkce potravin (mikrobiální fermentace pro syntézu proteinů, řešení výroby proteinů, ad.)

Časový program akce:

  • 26. 9. – příjezd a večeře (networking)
  • 27.-28. 9. – Summit + Summit labs
  • 28. 9. – možnost návštěvy Agro Food Parku

Stránky akce (zde najdete bližší informace o obsahu Summit labs, program Summitu, cenové podmínky a registrační formulář) – registrace je možná do 18. září na tomto ODKAZU.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Kontakt-Kontrakt 2023

Kdy: 10.10.2023 - 13.10.2023

Kde: Výstaviště BVV Brno

Informační den k programům EUREKA

Kdy: 26.9.2023 09:00 - 12:00

Kde: Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech