Duševní vlastnictví - nedoceněný potenciál pro rozvoj malých a středních firem

Kdy:

Kde: ONLINE

Ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR proběhne seminář, který poskytne stručný přehled o hlavních formách duševního vlastnictví, o možnostech jeho ochrany a o tom, jak může být duševní vlastnictví využito k posílení firemního růstu.

Účastníci se rovněž dozvědí, jaké formy duševního vlastnictví české firmy vytvářejí a využívají nejčastěji a proč, a jakých podpůrných programů mohou v současnosti ke komerčnímu zhodnocení svého duševního vlastnictví využít.

Akce je určena zejména pro pracovníky malých a středních firem, včetně začínajících, a od účastníků nevyžaduje žádnou nebo jen zcela základní předběžnou znalost uvedené tématiky.

Přednáší Ing. Václav Suchý, CSc., Technologické centrum AV ČR.

Registrace ZDE.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Den klastrů v Libereckém kraji

Kdy: 22.6.2021 - 23.6.2021

Kde: Aula Technické univerzity v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1

MOBILITY and TRANSPORT DAYS

Kdy: 27.5.2021 - 1.6.2021

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech