Digitální transformace malých a středních firem a její financování

Kdy:

Kde: Technologické centrum Hradec Králové, Piletická 486/19 – letiště, Hradec Králové

Podmínkou konkurenceschopnosti, úspěchu na trhu a dalšího rozvoje firmy byla vždy schopnost připravit se na změny v podmínkách podnikání, přizpůsobit se jim a inovovat. V poslední době se tato schopnost váže také na nové technologie, které mají potenciál zvyšovat efektivitu výroby a obchodu a podporovat růst a rozvoj podniků. 

Technologické centrum Praha (TC Praha), síť Enterprise Europe Network ČR (EEN ČR), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Technologické centrum Hradec Králové (TC HK) připravily praktický seminář věnovaný různým aspektům digitální transformace podniků vedoucí k vyšší efektivitě a lepším výsledkům podnikání.

Seminář je určený zejména malým a středním podnikům a nabídne informace o tom, proč je digitální transformace podniku důležitá, na co by si měl dát podnik při digitalizaci pozor a kdo mu s digitalizací může pomoci. Seminář také poradí, kde se na digitalizaci dají získat finanční zdroje a zástupci MPO představí podzimní dotační výzvy na podporu digitalizace Digitální podnik, Technologie 4.0 a Technologie CLLD a možnost čerpání dotací z Programu Digitální Evropa.

Účast na semináři je bezplatná a její podmínkou je registrace, která bude potvrzena.

Kontakt

Soubory

 

Další akce

všechny akce archiv
Digitální transformace malých a středních firem a její financování

Kdy: 14.9.2023 09:00 - 15:15

Kde: Hotel Flora Olomouc, Krapkova 439/34, Olomouc

Informační den k soutěži Get Space Inspired 2023

Kdy: 13.9.2023 10:00 - 11:00

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech