Big Science Business Forum 2022

Kdy:

Kde: Granada, Španělsko

Druhý ročník konference „Big Science Business Forum 2022“ (BSBF2022) se uskuteční ve dnech 4. - 7. října 2022 ve španělské Granadě. BSBF2022 je technologicky zaměřenou konferencí s cílem propojit evropské výzkumné infrastruktury s průmyslem. Technologické centrum AV ČR vystupuje jako kontaktní bod pro spolupráci výzkumných infrastruktur s českým průmyslem (tzv. Industry Liaison Officer - ILO).

Konference BSBF2022 účastníkům nabídne příležitost dozvědět se o budoucích investicích a zakázkách vedoucích výzkumných infrastruktur v Evropě. Na konferenci budou zastoupeny F4E (European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy), CERN (European Organization for Nuclear Research), EMBL (European Molecular Biology Laboratory), ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), ESS (European Spallation Source), ESO (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere), ESA (European Space Agency), ILL (Institut Laue–Langevin), European XFEL (European X-Ray Free-Electron Laser Facility) anebo SKA (Square Kilometre Array). Pro tyto organizace se v průběhu let vžil název tzv. „Big Science“ i díky jejich rozpočtům v řádech mld. EUR, vynakládaných na vývoj technologií, pořízení vědecké instrumentace, nákup služeb či realizaci konstrukčních prací.

Účast na konferenci BSBF2022 účastníkům umožní dozvědět se o zadávání veřejných zakázek těmito výzkumnými infrastrukturami z oblasti obchodu a technologií v nadcházejících letech, seznámit se se zástupci evropských výzkumných infrastruktur a jejich klíčovými technologickými dodavateli, navázat partnerství díky B2B schůzkám a výstavě v předsálí konference anebo získat přehled o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek, ochraně duševního vlastnictví a dodávkách pro „Big Science“.

V rámci BSBF2022 se očekává více než 1 000 účastníků, zejména z evropských firem, které se chtějí zapojit do dodávek pro „Big Science“. Velikost tohoto trhu se v letech 2020 až 2024 odhaduje až na 38,4 miliardy EUR.

Konference BSBF2022 se bude v jednotlivých konferenčních sekcích věnovat oblastem:

 • Elektrotechnika, výkonová elektronika, elektromechanické a RF systémy;
 • Materiálové technologie a pokročilé výrobní technologie;
 • Diagnostika, detektory, senzory, optika a přístroje;
 • ICT – vývoj software, HPC, Big Data, umělá inteligence, uživatelská rozhraní;
 • Přesné strojírenství a velké mechanické komponenty;
 • Přístrojová technika a řízení přístupu k datům a komunikace;
 • Supravodivost a supravodivé magnety;
 • Zapojení malých a středních podniků a klíčové aspekty zadávání zakázek;
 • Kryogenní technologie, technologie na detekci úniků z vakuových komponent;
 • Komplexní stavitelství a související bezpečnostní systémy;
 • Systémy dálkové manipulace.

Registrace na konferenci BSBF2022 je na webu www.BSBF2020.org. Novinky lze sledovat rovněž na twitterovém účtu konference #BSBF2022.

Kontakt

 

Další akce

všechny akce archiv
Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v podnicích

Kdy: 24.10.2022 09:00 - 16:00

Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

TechnoHodinka: Inovujte Vaše produkty pomocí nového komponentu

Kdy: 4.10.2022 10:00 - 11:00

Kde: ONLINE

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech