Novinky

Oddělení rozvoje podnikání se představuje

Vážení partneři, klienti i náhodní návštěvníci webové stránky Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR, dovolte, abych vás jménem svým i svých…

Evropský program na podporu duševního vlastnictví pokračuje

Od 1. do 31. května mají malé a střední firmy opět možnost zažádat o získání finančního příspěvku na úhradu části svých nákladů spojených se zápisy národních…

Aktuální témata financování inovací

Malé a střední firmy mohou využívat řadu programů, jak na národní, tak evropské úrovni, na podporu svých inovativních produktů, technologií nebo služeb. Webinář…

Access2Markets – online portál usnadňující přístup EU firem na trhy třetích zemí

Portál Access2Markets (A2M) nabízí na jednom místě přehledné informace o podmínkách dovozu do EU, tak vývozu z EU, a to do více než 120 exportních destinací…

Změna řízení evropské sítě podpory podnikání Enterprise Europe Network

Největší mezinárodní síť pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (EEN) byla iniciována a po třináct let řízena Evropskou komisí přes její exekutivní…

Hello Tomorrow Global Challenge - výzva pro deep tech start-upy

Každoroční výzva Hello Tomorrow Global Challenge pro deep tech start-upy je zpět! Organizátoři výzvy vyberou 800 start-upů, které budou mít možnost připojit se…

Schválena Strategie na podporu MSP do roku 2027

Vláda schválila Strategii na podporu malých a středních podniků (MSP) do roku 2027, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem strategie, která…

Evropská rada pro inovace zahajuje činnost

Evropská komise dne 18. března 2021 schválila pracovní program Evropské rady pro inovace (European Innovation Council - EIC) pro rok 2021, který je k nahlédnutí…

Z mladé pražské firmy roste zajímavý technologický leader

Pražská firma Iterait vyvíjí systémy s umělou inteligencí, počítačovým viděním a strojovým učením. Za dva roky existence vyvinula několik oceňovaných řešení pro…

Unikátní bylinné nápoje Fluidum Té si postupně budují své místo na trhu i díky podpoře TC AV ČR

Fluidum Té je tekutý bylinkový extrakt společnosti PRO INFUSION. Dodává se v sáčcích, které si můžete vzít do kabelky, na cestu vlakem či na výlet a kdekoliv…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech