Novinky

Zapojení do programů EIC je cesta ke zkušeným expertům a klíčovým zákazníkům

Zavádění nových technologií a služeb na trh, zejména pokud se jedná o nová inovátorská řešení, je finančně náročné. Často v této fázi firma již běží naplno…

Novinky ze sítě Enterprise Europe Netwok

Dne 10. června 2021 proběhlo, za účasti představitelů DG GROW a evropské agentury EISMEA, jednání Řídícího a poradního výboru sítě Enterprise Europe Network…

Úspěch firmy v ESS za přispění TC AV ČR

Trh tzv. „Big Science“, jak se někdy označují zakázky z velkých a finančně nákladných evropských výzkumných infrastruktur, poskytuje českým průmyslovým podnikům…

Rozvojový program OSN: Česká řešení pro cíle udržitelného rozvoje - otevřena výzva pro rok 2021

Cílem Fondu výzev: Česká řešení pro cíle udržitelného rozvoje je usnadnit přenos českého know-how a  inovativních řešení, která by řešila rozvojové výzvy…

Staň se členem EIC Board

Evropská rada pro inovace hledá přední inovátory pro radu EIC (European Innovation Council). Rada EIC má významnou úlohu při provádění evropského inovačního…

Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví: jak uplatňovat svá práva

Duševní či registrované průmyslové vlastnictví, které vytvořila vaše firma, stejně jako práva k tomuto vašemu vlastnictví, mohou být (a také v praxi často…

Euronanoforum 2021 a příležitosti pro "nováčky" z oblasti nanotechnologií a pokročilých materiálů

Ve dnech 5.a 6.května 2021 se konala virtuální konference Euronanoforum 2021, která byla doprovázena tradičními networkingovými a výstavními akcemi konanými…

Nanotechnologie nejen pro akumulaci elektřiny

Časopis „Energie 21“ publikoval v č. 2/2021 informace o dosavadním výzkumu a vývoji nanotechnologií Ing. Jana Procházky, který je dlouholetým klientem…

Připravuje se metodika podpory digitální transformace

Informační a komunikační technologie a s nimi spojený proces digitalizace dnes hýbou světem. Pandemie COVIDu a soubor protiepidemiologických opatření ovlivnily…

Program na podporu mezinárodního základního a aplikovaného výzkumu pokračuje

V půlce dubna schválila vláda návrh nového programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II. Program s dobou trvání…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech