Novinky

Enterprise Europe Network – bezplatné poradenství, které už 14 let pomáhá firmám růst

Konsorcium, koordinované Technologickým centrem AV ČR, pomáhá již 14. rokem zvyšovat konkurenceschopnost českých firem pomocí služeb mezinárodní sítě pro…

Evropský program na podporu duševního vlastnictví otevřen až do konce října 2021

Do konce října mohou malé a střední české firmy stále podávat žádosti o finanční příspěvek na úhradu podstatné části nákladů spojených se zápisy národních…

Smart Export Fórum 2021

Dne 22. září se v Hotelu Artemis v Praze konalo již třetí výroční Smart Export Fórum, jehož hlavním organizátorem byla platforma CzechInno. Technologické…

Projekt BOWI propojuje nejen centra digitálních inovací

Mezinárodní projekt BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs) si klade za cíl propojovat digitální inovační huby a s nimi spolupracující firmy a výzkumné…

Evropský program na podporu duševního vlastnictví - poslední kolo

Od 1. do 30. září mají malé a střední firmy poslední možnost zažádat o získání finančního příspěvku na úhradu části svých nákladů spojených se zápisy národních…

Konsolidovaná výroční zpráva TC AV ČR za rok 2020

Technologické centrum AV ČR vydalo svou výroční zprávu za rok 2020. Informuje o širokém spektru aktivit a služeb, které TC AV ČR provádí jak pro výzkumnou, tak…

Projekt ENRIITC podporuje partnerství mezi průmyslem a evropským výzkumem

Evropské výzkumné infrastruktury (tzv. Big Science) poskytují českým průmyslovým podnikům zajímavé příležitosti – mohou se stát jejich dodavatelem nebo…

Nová publikace Nástroje Evropské rady pro inovace

Technologické centrum AV ČR vydalo novou brožuru v edici Vademecum programu Horizont Evropa – Nástroje Evropské rady pro inovace.  Brožura poskytuje informace o…

Mezinárodní projekt na podporu vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality

Jedním z mezinárodních projektů, do něhož se Technologické centrum AV ČR v roce 2021 zapojilo, je projekt DigiS (Building up a Digital Skills Alliance for the…

Srovnání výkonnosti v inovacích v EU v 2021

Evropská komise zveřejnila žebříček států a regionů EU dle jejich výkonnosti v inovacích. Inovačními lídry jsou Švédsko, Finsko, Dánsko a Belgie. Česká…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech