Zvýšení účasti nováčků v projektech NMP: výzvy, osvědčené postupy a politická opatření

V rámci projektu FIT-4-NMP, jehož je TC AV ČR členem, proběhnedne 31. března speciální workshop k výsledkům šetření nízké účasti nováčků v mezinárodních projektech v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a nových výrobních postupů (NMP) v rámcových programech EU.

Aby bylo možné lépe porozumět důvodům nízké účasti nováčků v projektech NMP, provedl FIT-4-NMP v období duben - srpen 2021 online průzkum s cílem získat informace od talentovaných nováčků a národních odborníků na výzkum a inovační politiku. Průzkumu se zúčastnilo 128 respondentů z 26 zemí. Průzkum zkoumal tři hlavní otázky týkající se nízké účasti v programu Horizontu 2020: význam pro nováčky, překážky účasti a způsoby, jak zvýšit účast v programu Horizont Evropa

Klíčová zjištění zprávy budou představena během workshopu. Workshop shrne hlavní oblasti činnosti, které by měly být řešeny na evropské, národní, regionální a institucionální úrovni při odstraňování stávajících překážek účasti v programu Horizont Evropa. 

Program a registraci naleznete ZDE.

Pro více informací kontaktujte: J. Janošec, 234 006 136, janosec@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Odsuzujeme ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu

Technologické centrum AV ČR jednoznačně odsuzuje ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu a zásadně odmítá válečnou agresi, která ničí celistvost samostatného státu…

Výzva k financování firem pro posílení jejich produktů a služeb v oblasti AI

StairwAI je projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je usnadnit zapojení low-tech společností do platformy AI4EU a implementaci umělé inteligence (AI)

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech