Výzva Challenge Fund podporující české inovace bude spuštěna i v roce 2023

Czech-UNDP Partnership for SDGs každoročně vyhlašuje výzvu Challenge Fund, která je určená českým soukromým firmám, univerzitám, výzkumným centrům a neziskovým organizacím. Challenge Fund hledá inovativní řešení pro partnerské země v mnoha oblastech včetně technických inovací, zemědělství, nakládání s odpady, zdravotnictví, komunitního plánování nebo implementace moderních technologií v dopravě.

Challenge Fund podporuje projekty v 6 partnerských zemích. Jedná se o Bosnu a Herzegovinu, Etiopii, Gruzii, Kambodžu, Moldavsko a Zambii. Český žadatel projekt realizuje ve spolupráci s místním partnerem v dané zemi. Partnerem mohou být místní subjekty soukromého sektoru, nevládní organizace, univerzity, státní instituce nebo výzkumná centra.

Financování:

Možná výše grantu se pohybuje mezi 20 000 a 40 000 USD, projekt je realizován po dobu až 12 měsíců. Spolufinancování ze strany žadatele musí být nejméně 20 % celkových nákladů projektu (spolufinancování nad minimální prahovou hodnotu bude upřednostňováno a zohledněno při hodnocení).

Pro účast ve výzvě bude nově UNDP od žadatelů vyžadovat registraci v rámci nového portálu UNDP QUANTUM. Případným zájemcům o Challenge Fund 2023 se doporučuje registraci vyplnit co nejdříve – návod viz ZDE.

Termín vyhlášení v roce 2023 je plánován na přelom jara/léta.

Více informací o proběhlých projektech a Challenge Fundu najdete v portfoliu projektů na webových stránkách www.undp.cz nebo na emailu cup.applications@undp.org.


Další novinky

Všechny novinky

Certifikace klastrových hodnotitelů napomůže českým klastrům k získání bronz label

Ve dnech 15. - 17. května se v Technologickém centru Praha (TC Praha) konalo certifikační školení pro hodnotitele klastrové excelence na bronzové úrovni

Udržitelné podnikání v praxi a jaké jsou možnosti jeho podpory

Téma udržitelného podnikání a hledání cest, jak snižovat náklady a hledat úspory, dnes řeší většina firem. Technologické centrum Praha se ve spolupráci…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech