Výsledky soutěže Get Space Inspired

V rámci Czech Space Week předali v úterý 29. listopadu zástupci Technologického centra Praha ocenění za nejlepší technologické nápady na nové využití vesmírných technologií v pozemních sektorech. V soutěži Get Space Inspired podpořené Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) se sešlo 6 nápadů, většina navrhovala nový způsob využití technologií z databáze patentů ESA, některé novým způsobem aplikovaly inovační technologie firemního Space sektoru.

Záměrem soutěže byla propagace vesmírných technologií jako vhodného zdroje inovací pro vylepšení vlastností pozemních technologií nebo pro vytvoření zcela nových produktů s inovačním potenciálem. Díky finančnímu ocenění nápadů soutěž také cílí na reálné uvedení těchto nápadů na trh.

První cenu a šek na 10.000 EUR si odnesl Krištof Šaman s projektem SolarFocus na využití výsuvného mechanismu pro nastavení a opětovné uložení reflexní fólie fotovoltaického panelu. Fólie až o 45% zvýší účinnost fotovoltaického panelu umístěného na střeše karavanů, obytných vozů nebo lodí. Tyto fotovoltaické panely jsou většinu uloženy v nevýhodné vodorovné poloze a možnosti zvýšení jejich účinnosti jinými prostředky je limitovaná vzhledem k omezenému prostoru a narůstajícímu aerodynamickému odporu. Projekt SolarFocus využitím patentované technologie ESA zvýší komfort uživatelů těchto rekreačních prostředků a prodlouží možnost jejich pobytu v ostrovním energetickém režimu.

Druhou cenu a šek na 5.000 EUR si odnesla Veronika Linhartová ze společnosti Apis Innovation s.r.o. Firma v rámci projektu ThermosolarHive navrhla využití termoizolačního materiálu patentovaného ESA pro vylepšení vlastností svého včelího úlu. Inovace umožňuje zvýšení teploty uvnitř úlu přesně na takovou úroveň, kdy dochází k úhynu roztoče kleštíka včelího a nedojde k rozvinutí infekční choroby varroáza. Úl tak velmi účinně vyléčí včelstvo sám, pouze s využitím solární energie a bez potřeby ošetření drahými a rizikovými chemickými prostředky. Projekt ThermosolarHive tak výrazně přispívá k rozvoji udržitelného zemědělství a zvýšení počtu včel v krajině.

Oba vítězné projekty kromě finančních šeků získají možnost spolupráce s Technologickým centrem Praha na dalším rozvoji svých projektů. Technologické centrum Praha přispěje k úspěšné realizaci svým poradenstvím v oblasti spolupráce s výzkumnou infrastrukturou, finančním poradenstvím pro další vývoj technologií a jejich uvedení na trh a podporou technologické spolupráce nejen s vesmírným sektorem, IPR poradenstvím atd.

V neposlední řadě soutěž Get Space Inspired přispěla k pozitivnímu obrazu České republiky jako inovační ekonomiky, která má potenciál absorbovat technologické inovace a kde si segment inovačního podnikání zaslouží další podporu.

Pro více informací kontaktujte ESA Technology Broker tým.Další novinky

Všechny novinky

Klastrové dny na Vysočině

Dne 7. prosince proběhla v Jihlavě konference Den klastrů, organizovaná Národní klastrovou asociací (NCA) ve spolupráci s krajem Vysočina a Vysokou školou…

České překlady publikací z produkce European IP Helpdesk

European IP Helpdesk, služba spravovaná Evropskou radou pro inovace a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA), posiluje kompetence v oblasti…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech