Vypsány tendry na vývoj a konstrukce Evropského slunečního dalekohledu

České firmy mají možnost zapojit se do tendrů na vývoj a konstrukce Evropského slunečního dalekohledu (European Solar Telescope - EST). V současnosti jsou vypsána tři výběrová řízení:

  • na návrh montáže dalekohledu včetně pilíře a kopule (Preliminary design of the telescope structure, pier and enclosure for the European Solar Telescope)
  • na návrh primárního zrcadla (Preliminary design of the primary mirror assembly for the European Solar Telescope)
  • na návrh adaptivního sekundárního zrcadla (Preliminary design of the adaptive secondary mirror for the European Solar Telescope)

Odkazy na detaily poptávek včetně technických specifikací a postupu prací najdete na http://www.asu.cas.cz/est/pro-firmy. Stránky projektu EST v angličtině jsou na http://www.est-east.eu.

Evropský sluneční dalekohled (EST) je sluneční dalekohled nové generace, který bude postaven na Kanárských ostrovech. Tento dalekohled, s průměrem primárního zrcadla 4 metry, bude zaměřen na studium magnetického propojení nejnižších vrstev sluneční fotosféry s nejvyššími vrstvami chromosféry. K dosažení těchto cílů bude potřeba měřit teplotu, rychlost a magnetické pole v plazmatu, jehož vlastnosti se s výškou ve sluneční atmosféře rychle mění. To bude zajištěno množstvím přístrojů, které budou simultánně pozorovat Slunce v mnoha vlnových délkách a pořizovat jak obrazová, tak spektroskopická a spektropolarimetrická pozorování.

 

Kontaktujte:
Jiří Janošec, Technologické centrum AV ČR, 234 006 136, e-mail: janosec@tc.cz

Další novinky

Všechny novinky

Ohlédnutí za konferencí 5. horizonty česko-ruské spolupráce

V Technologickém centru AV ČR  se ve dnech 11. a 12. března 2020 uskutečnila již tradiční konference „5. Nové horizonty česko-ruské technologické a obchodní

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech