Vyhlášena výzva podporující digitální transformaci podniků

Dne 9. června vyhlásilo MPO výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků v rámci Národního plánu obnovy. 

Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na
českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních
digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové
provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky,
které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace
dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

V rámci programu jsou aktuálně vyhlášeny 2 výzvy se samostatnými alokacemi:

 • Digitální podnik
 • Virtuální podnik

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Technologie pro efektivní řízení a chod firmy (SW nástroje, manažerské informační systémy, senzory pro monitorování provozu…)
 • Logistické a skladové technologie
 • Vnitropodniková konektivita
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních IT certifikátů
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborech
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Míra podpory:

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 20 % (Virtuální podnik) / 30 % (Digitální podnik) až 60 % dle velikosti podniku. 

Žadatelé:

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR mimo Prahu (pro Virtuální podnik včetně Prahy). Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, nýbrž skutečné místo realizace projektu
 • Žádat mohou podniky zabývající se jakoukoli podnikatelskou činností (druh podnikání není nijak omezen).

Příjem žádostí: od 16. června do 16. září 2022

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: B. Vacátková, vacatkova@tc.cz, 234 006 265


Další novinky

Všechny novinky

The Country for the Future vyhlašuje 4. soutěž na podporu zavádění inovací v podnicích

Dne 15. června vyhlásilo MPO v rámci programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“ čtvrtou veřejnou soutěž na podporu zavádění inovací v

Nový program TA ČR urychlí a zjednoduší podporu aplikovaného výzkumu

Vláda České republiky schválila 18. května nový program Technologické agentury ČR s názvem SIGMA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech