Volně dostupné publikace o ochraně a využití duševního vlastnictví pro malé a střední firmy

Nabízíme volně dostupné publikace, tzv. přehledy základních skutečností (Fact Sheet) z produkce Evropského IP Helpdesku.

Krátké a srozumitelně napsané publikace byly vytvořeny s důrazem na využití v prostředí malých a středních firem, především jako rychlý a přehledný zdroj informací o jednotlivých způsobech ochrany a komerčního využití různých práv k duševnímu vlastnictví. Užitečné informace v nich naleznou také manažeři výzkumných organizací nebo specialisté z akademických organizací.

Publikace jsou ke stažení na stránkách sítě Enterprise Europe Network ČR - viz ZDE.

Dotazy k problematice ochrany duševního vlastnictví směřujte na: V. Suchý (TC AV ČR), 234 006 163, suchy@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

Workshop European Innovation Council (EIC) funding opportunities for space start-ups and SMEs

Evropská agentura pro kosmický program EUSPA pořádá dne 27. 4. 2022 workshop "European Innovation Council (EIC) funding opportunities for space start-ups and…

Veřejná konzultace k harmonizaci patentového práva

Evropský patentový úřad ve spolupráci se členskými státy Evropské patentové organizace připravil společný konzultační dokument s cílem zjistit zpětnou vazbu

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech