Veřejná konzultace k harmonizaci patentového práva

Evropský patentový úřad ve spolupráci se členskými státy Evropské patentové organizace připravil společný konzultační dokument s cílem zjistit zpětnou vazbu evropských uživatelů týkající se vybraných aspektů harmonizace evropského patentového práva, mj. grace period, konfliktních přihlášek a práva předchozího uživatele. Na základě výsledků vypracuje poté Úřad průmyslového vlastnictví „národní zprávu“, která bude zaslána Evropskému patentovému úřadu jako podklad celkového přehledu za členské státy Evropské patentové organizace.

Konzultace cílí především na aktivně patentující firmy, patentové kanceláře a zástupce i patentující akademické a výzkumné organizace.

Dotazníku předchází úvodní informace a vysvětlení některých pojmů a shrnutí názorů diskuzních skupin Industry Trilateral (IT3), Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví (FICPI) a Mezinárodního sdružení na ochranu duševního vlastnictví (AIPPI) – viz ZDE.

Samostatnou část tvoří vlastní dotazník.

Více informací naleznete ZDE

Své příspěvky (vyplněný dotazník) posílejte do 30. dubna na adresu: lzamykalova@upv.gov.cz.


Další novinky

Všechny novinky

Volně dostupné publikace o ochraně a využití duševního vlastnictví pro malé a střední firmy

Nabízíme volně dostupné publikace, tzv. přehledy základních skutečností (Fact Sheet) z produkce Evropského IP Helpdesku. Krátké a srozumitelně napsané publikace…

Last call: registrujte se do konce března na veletrh rozšířené reality v Tokiu

Do 31. 3. máte možnost se přihlásit k účasti na stánku a návazné matchmakingové akci při veletrhu XR Fair Tokyo, který je nejvýznamnější regionální akcí v…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech