The Country for the Future vyhlašuje 4. soutěž na podporu zavádění inovací v podnicích

Dne 15. června vyhlásilo MPO v rámci programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“ čtvrtou veřejnou soutěž na podporu zavádění inovací v malých a středních podnicích v rámci celé ČR.

Obsahem projektu mohou být:

  • inovace produktu,
  • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
  • inovace organizační
  • nebo kombinace předchozích typů inovace, pokud tvoří smysluplný celek.

Každý projekt musí zároveň naplňovat alespoň jeden z cílů v oblasti digitalizace (systémová integrace, analýza velkých dat, komunikační infrastruktura, inženýrské procesy, robotika atd.), jak je specifikováno v zadávací dokumentaci soutěže.

Výše dotace celkem za projekt nepřesáhne 20 mil. Kč, zároveň činí nejvýše 50 % způsobilých nákladů.

Jeden subjekt (IČ) smí podat pouze jednu žádost.

Lhůta pro podání žádostí trvá od 16. 06. 2022 do 05. 08. 2022.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: B. Vacátková, vacatkova@tc.cz, 234 006 265

Další novinky

Všechny novinky

Strategie inteligentní specializace pomůže ČR lépe zacílit výdaje na výzkum a inovace

Pro nové programové období 2021 – 2027 schválila Evropská komise Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (Národní RIS3 strategie)

Vyhlášena výzva podporující digitální transformaci podniků

Dne 9. června vyhlásilo MPO výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků v rámci Národního plánu obnovy.  Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech