Technologické centrum vyhlašuje 2. výzvu ESA SPARK FUNDING

Podpora využití kosmických aplikací v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit projektu ESA Technology Broker, který se o komercionalizaci kosmických technologií v rámci Technologického centra zasazuje, je také podpora firem, které se rozhodnou tyto technologie aplikovat pro vývoj, inovaci nebo zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů.

ESA SPARK FUNDING nabízí jedinečnou příležitost financování 60 000 € pro pilotní technologický transfer firmám, start-upům či výzkumným centrům, které chtějí svůj produkt kosmickou technologií zdokonalit. Financování může pokrýt náklady na fázi vývoje prototypu nebo uvedení na trh.

Zapojit se mohou malé a střední firmy (SMEs), start-upy, výzkumná centra a univerzity. Přihlášky žadatelů budou hodnoceny na základě business case, vyspělosti technologie a socioekonomického dopadu. Hodnotící komise bude tvořena zástupci týmu ESA Technology Broker, ESA a Ministerstva dopravy ČR.

Deadline pro podání přihlášek ve druhé výzvě je 31. březen 2023.

Bližší informace naleznete na webu www.technology-broker.cz nebo kontaktujte ESA Technology Broker tým Technologického centra Praha - SparkFunding@tc.cz.


Další novinky

Všechny novinky

Ochrana duševního vlastnictví na zahraničních trzích

Technologické centrum Praha (TC Praha) ve spolupráci s CzechTrade uspořádalo ke konci ledna tematický seminář k aktuálním otázkám a novým možnostem ochrany

Projekt na podporu digitalizace – deadline 1. výzvy 18.1.2023

Jste malý a střední výrobní podnik? Máte zájem o digitalizaci svého podnikání? Nabízíme účast v projektu ADMA TranS4MErs na podporu digitalizace malých…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech