TC Praha na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

V rámci říjnového Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a doprovodné akce Kontakt-Kontrakt, kterou organizovala Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s ostatními partnery sítě Enterprise Europe Network a které se účastnilo i Technologické centrum Praha, se konal další xChange event projektu ADMA TranS4MErs. Cílem bylo oslovit zástupce malých a středních výrobních podniků a nabídnout jim poradenské a školicí služby převážně od zahraničních partnerů v tržní hodnotě až 5 000 EUR. Firmy se mohou vzdělávat v oblasti "soft-skills", jako jsou prezentační dovednosti nebo digitální marketing, až k tématům jako je prediktivní údržba, spolupráce s kolaborativními roboty, zpracování dat (včetně Big Data), 3D tisk, využití umělé inteligence ve výrobě apod.

Výrobní malé a střední podniky se mohou registrovat do aktuálně otevřené výzvy projektu ADMA TranS4MErs zde: https://www.f6s.com/adma-trans4mers-opencall2. Výzva je otevřená až do 17. ledna 2024.

Jedním z témat veletrhu bylo i vzdělávání a příprava na budoucí povolání. Při této příležitosti byly zástupcům malých a středních podniků představeny výsledky projektu DiGiS, kde hlavním výstupem je vytvoření online platformy pro virtuální realitu a drony. TC Praha se na projektu podílelo přípravou kvalifikačních standardů pro pracovní pozice:

  • Programátor a operátor dronů
  • Programátor a vývojář aplikací pro virtuální realitu

Online vzdělávacími programy (k VR a dronům) jsou k dispozici na platformě https://digisplatform.eu/

Kontakt-Kontrakt 2023-PXL_20231011_075635421.jpg     Kontakt-Kontrakt 2023-PXL_20231010_104529072.jpg

Pro více informací k oběma projektům kontaktujte: J. Janošec, janosec@tc.cz 

Další novinky

Všechny novinky

EU Finance Days 2023

Po Aténách, Lisabonu a Helsinkách proběhne další z informačních dní v rámci EU FINANCE DAYS 2023 - tentokrát v Praze dne 9. listopadu. Akci pořádá Evropská…

Informační seminář k 2. výzvě v Interreg Danube Region Program

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se sekretariátem Interreg Danube Region Program zve na informační seminář pro zájemce o 2. výzvu v rámci Interreg

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech