TC AV ČR se stává partnerem evropského projektu na podporu malých výrobních firem

TC AV ČR se stává jedním z 38 partnerů evropského projektu na podporu malých a středních podniků ADMA TranS4MErs (Advanced Manufacturing Assistance and Training for SME Transformation). Projekt má podpořit transformaci více než 1 000 malých a středních výrobních podniků, aby se do roku 2025 staly "podniky budoucnosti" a byly schopné řešit ekologické, digitální a společenské výzvy v celé Evropě.

ADMA TranS4MErs je projekt na podporu a odbornou přípravu malých a středních podniků pro transformaci výrobních procesů. TC AV ČR je jediným partnerem za Českou republiku a jeho účast v tomto mezinárodním projektu je dalším významným potvrzením jeho kompetencí v oblasti podpory digitalizace a rozvoje inovačního podnikání.

Koordinátorem projektu, financovaného EU částkou 5,6 milionu EUR, je výzkumné centrum Irish Manufacturing Research (IMR). Projekt bude v příštích třech letech posilovat celoevropskou pomoc a školení pro firmy v oblasti pokročilé výroby. Bude cílit na jejich větší konkurenceschopnost poskytováním rychlého, flexibilního a celoevropského přístupu k poradenství. Široká síť vybraných zkušených partnerů v projektu ADMA TranS4MErs pokryje službami všechny členské státy EU-27. Projekt je financován z programu Horizont 2020 INNOSUP-08-2020.

„Pro celou řadu malých a středních podniků není snadné zavádět pokročilé výrobní technologie a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost na trhu. Právě z tohoto důvodu je podpora, urychlující jejich transformaci v "podniky budoucnosti", tak zásadní a důležitá“, říká o projektu Petr Hladík, vedoucí Oddělení rozvoje podnikání TC AV ČR a dále doplňuje: „Tato podpora je již nyní poskytována českým podnikům prostřednictvím služeb mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network, jejíž české části je TC AV ČR koordinátorem. TC AV ČR je také členem digitálního inovačního hubu H4DI a připravovaného evropského digitálního inovačního hubu v oblasti cybersecurity. Cílem je umožnit českým malým a středním podnikům přístup k novým technologiím a znalostem, pomoci se zavedením postupů pokročilé výroby a posílit jejich pozice na trhu“.

Více o projektu se dočtete ZDE. Součástí textu je i seznamu všech 38 partnerů projektu.

Pro dotazy kontaktujte: J. Vavřínek, vavrinek@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Projekt Vizionáři 2021 - přihlášky do 1.11.2021

Proběhne další ročník projektu Vizionáři, který oceňuje české firmy – autory inovativních produktů, služeb a postupů, které pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu…

Výroční konference sítě Enterprise Europe Network 2021

Technologické centrum AV ČR, koordinátor sítě Enterpise Europe Network v České republice, se zúčastnilo výroční konference EEN, která se konala 29. 9. – 1. 10…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech