Stavba výzkumné infrastruktury FAIR pokračuje

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) je mezinárodní akcelerační centrum pro výzkum antiprotonů a iontů, které je vyvíjeno a budováno ve spolupráci s mezinárodními partnery. Jedná se o jeden z největších výzkumných projektů na světě. Za účelem realizace FAIR byla založena společnost FAIR GmbH. Akcionáři společnosti pocházejí z devíti zemí: Německa, Finska, Francie, Indie, Polska, Rumunska, Ruska, Slovinska a Švédska. Spojené království VB a Severního Irska je přidruženo. Česká republika je aspirantským partnerem.

Stavba FAIR probíhá v německém Darmstadtu v GSI Helmholtzzentrum. Stávající akcelerátory GSI se stanou součástí budoucího zařízení FAIR a budou sloužit jako první akcelerační stupeň. Nejnovější video dronu ukazuje postup na stavbě FAIR ze září 2021.

Evropské výzkumné infrastruktury poskytují českým průmyslovým podnikům zajímavé příležitosti – mohou se stát dodavatelem nebo výzkumným partnerem.Technologické centrum AV ČR je tzv. kontaktním bodem (Industry Liaison Officers - ILO) pro spolupráci s českým průmyslem. České firmy se mohou ucházet o zakázky z FAIR na webu DTVP

Pro více informací kontaktujte: J. Janošec, janosec@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) se prezentuje

Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) zve na svou první výstavu pod širým nebem s názvem „EUSPA Open Space“. Agentura chce tímto prezentovat svou…

Projekt Vizionáři 2021 - přihlášky do 1.11.2021

Proběhne další ročník projektu Vizionáři, který oceňuje české firmy – autory inovativních produktů, služeb a postupů, které pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech