Srovnání výkonnosti v inovacích v EU v 2021

Evropská komise zveřejnila žebříček států a regionů EU dle jejich výkonnosti v inovacích. Inovačními lídry jsou Švédsko, Finsko, Dánsko a Belgie. Česká republika zůstává mezi umírněnými inovátory, zároveň je ve skupině států, jejichž výkonnost se zvýšila o 10 - 15 %. V průměru se EU zlepšila od roku 2014 o 12,5 %.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

banner_innovation EU scoreboard.jpg


Další novinky

Všechny novinky

Mezinárodní projekt na podporu vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality

Jedním z mezinárodních projektů, do něhož se Technologické centrum AV ČR v roce 2021 zapojilo, je projekt DigiS (Building up a Digital Skills Alliance for the…

Kompletní záznamy informačních dnů k programu Horizont Evropa

Informační dny k programu Horizont Evropa pokryly 10 témat: • Klastry 1 - 6 • rozšiřování účasti a posilování ERA • výzkumné infrastruktury • akce Marie…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech