Spolupráce na optimalizaci a návrhu materiálu pro membránové technologie

Klient Technologického centra AV ČR MemBrain s.r.o. je česká firma sídlící ve Stráži pod Ralskem a nabízející vývoj technologických řešení separace a čištění kapalných směsí, roztoků a plynů. MemBrain se zaměřuje především na membránové procesy a technologie.

Manažer firmy v rámci pravidelného setkání se zástupcem TC AV ČR představil záměr nahradit v současnosti používané hliníkové odlitky lehčím a levnějším materiálem. V návaznosti na tuto diskusi zveřejnil zástupce TC AV ČR poptávku po spolupráci v databázi sítě Enterprise Europe Network. Na ni reagoval kolega z EEN na Technické univerzitě v Chemnitz a nabídl ji zástupci z Fraunhofer IWU.

Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU (Fraunhoferův institut pro obráběcí a tvářecí techniku) má přibližně 670 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců mj. i v Chemnitzu a zaměřuje se na smluvní výzkum a vývoj týkající se komponent, procesů, metod a souvisejících komplexních strojních systémů v automobilovém, strojírenském, leteckém a zdravotnickém průmyslu.

Po krátkém vyjednávání podepsali zástupci MemBrain a Fraunhofer IWU nejdříve dohodu o utajení a později dohodu o spolupráci zaměřenou na optimalizaci kritických míst, pevnostní výpočty pomocí metody konečných prvků, optimalizaci a výpočty různých variant vzorků a procesů výroby pilotní série pro testování v MemBrain. Cílem bylo ověření vhodnosti materiálu pro potřeby MemBrain a odhad nákladů na sériovou výrobu.

Přínosem pro MemBrain je získání variantního řešení pevnosti jednoho z nabízených produktů včetně odhadů výrobních nákladů, což umožní firmě zvýšit kvalitu a pevnost výrobků a snížit materiálové náklady při zachování všech kvalitativních parametrů požadovaných zákazníky.

Pro více informací kontaktujte: J. Janošec, 234 006 136, janosec@tc.cz


Další novinky

Všechny novinky

Enterprise Europe Network pod koordinací TC AV ČR bude pokračovat i v následujících letech

Projekt současného konsorcia poskytující služby Enterprise Europe Network pod koordinací Technologického centra AV ČR uspěl ve výběrovém řízení v evropském…

Konference Gate2Space 2021 je za námi

V rámci Czech Space Week proběhl 8. ročník konference Gate2Space, která informuje o možnostech zapojení českých subjektů do kosmických aktivit. Byly představeny…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech