Space Systems Czech opouští akcelerátor BusinessRunway TC AV ČR

Firma Space Systems Czech, sesterská firma Space Systems Finland , která se zabývá vývojem a servisem SW řešení pro bezpečné kritické provozy v řadě průmyslových odvětví, jako např. vesmírné aplikace, zdravotnictví či kritické strojní provozy, začínala před čtyřmi lety pracovat a hledala místo pro svůj rozvoj. V té době zakládalo Technologické centrum AV ČR (TC) akcelerační program BusinessRunway jako pokračování svých mnohých  aktivit v oblasti podpory začínajících inovativních firem na území hl. města Prahy. Space Systems Czech se stala první start-up firmou, která začala využívat četné služby akceleračního programu, jehož páteří jsou podnikatelské a odborné poradenství a dále sdílené prostory a služby (sdílené vybavené kanceláře se zázemím a IT infrastrukturou, zásobování kancelářskými potřebami, prostory konferenčního centra apod.).

„Akcelerační program BusinessRunway Technologického centra AV ČR nám během čtyř let umožnil vyrůst z nuly na patnáct zaměstnanců a na roční obrat téměř 900.000,- EUR.  Na programu zejména oceňuji, že firma mohla využívat dobře připravené zázemí a díky tomu začít fungovat během několika dnů. Největším přínosem pro nás byla možnost sídlit v pražské budově TC a těžit ze znalostí zkušeného týmu. Množství pořádaných odborných seminářů, kterých jsme se měli možnost účastnit, umožňovalo neustálý rozvoj zaměstnanců a sbírání důležitých kontaktů.“ Říká k účasti v programu Daniel Štefl, spoluzakladatel a ředitel Space Systems Czech (SSC). „Nebyl pro nás problém získat přehled o dotačních a grantových podporách z oblasti kosmických aktivit a informace o soutěžích pro technologické firmy. Účastnili jsme se na devadesáti akcích TC, ze všech bych mohl jmenovat např. odborné každoroční konference z našeho oboru Gate2Space, odborné semináře na podporu rozvoje začínajících firem pod projektem Scale Czech SMEs, účastnili jsme se akcí pro spolupráci s ESA (European Space Agency), seděli jsme u Kulatého stolu se zakladatelem Deep Space Industries Rickem Tumlinsonem (2016) a měli jsme přístup do databáze poptávek z mezinárodní sítě Enterprise Europe Network,“ dodává Daniel Štefl.

 „V rámci našeho akceleračního programu BusinessRunway čerpala firma bezplatnou účast na 90 akcích s odborným nebo obchodním programem, celkem dvanáctkrát byla její činnost medializována a zprostředkovali jsme celkem 37 obchodních kontaktů. Kupříkladu firma za podpory sítě Enterprise Europe Network absolvovala Web Summit 2016, 4th International Software Days ve Vídni, ICT Proposers Day nebo dvoutýdenní manažerský kurz v Japonsku (Get Ready for Japan). Přímý finanční impakt naší podpory pro firmu byl 64.100,- EUR,“ dodal Petr Hladík, který koordinuje služby sítě Enterprise Europe Network v ČR.

V posledních měsících prošla firma Space Systems Czech stejně jako její sesterská firma Space Systems Finland fúzí s významnou finskou průmyslovou skupinou RD Velho. RD Velho je respektovaným evropským hráčem v oblasti designu produktů a zakázkového vývoje software. Spojením vzniká firma o 400 zaměstnancích a ročním obratu atakujícím miliardu korun. V průběhu února bude celá fúze úspěšně zakončena a skupina se přejmenuje, tak aby název více vyjadřoval lidskost – jednu z hlavních hodnot celé skupiny – a odvahu řešit komplexní technické problémy se zásadním dopadem na společnost. „Ostatně odvaha Pavla Habarty z TC přijmout do akceleračního programu softwarového inženýra snícího o asteroidech, který se rozhodl opustit bezpečí Evropské vesmírné agentury a vydat se na nejistou cestu, stála u zrodu současného úspěchu,“ shrnuje Daniel Štefl.

„Od samého počátku vzniku Technologického centra AV ČR před 25 lety byla myšlenka podporovat malé vznikající firmy, dnes nazývané start-upy, a současně napomáhat přenosu nových technologií z výzkumu do komerční sféry. Jsme proto velmi rádi, když dnes můžeme popsat úspěšnou historii jedné z takto podpořených firem, které se po čtyřech letech růstu od jednoho zakladatele rozrostla do takové velikosti a výborné prosperující kondice, že může směle opustiti náš inkubační program“, oceňuje firmu SSC ředitel TC Karel Klusáček.

Další novinky

Všechny novinky

České funkční NANOnátěry mají čistit německé Drážďany

Česká aplikační firma FN-NANO s.r.o. řeší transfer tzv. „Green technology“ samočistících nátěrů na vysoce konkurenční německý trh. Její NANOnátěry zaujaly pro…

EDIH Twister Vol. V Česká republika a Rakousko

Uzavírá se cyklus přeshraničních seznamovacích a prezentačních akcí EDIH Twister – série informačních, kontaktních a networkingových akcí realizovaných…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech