Soudní vymáhání práv k IP a jeho dopady v praxi

Dne 25. ledna 2014 proběhla společná výroční konference LES ČR a Slovensko a Technologického centra Praha, věnovaná aktuálním otázkám soudních sporů spojených s ochranou a vymáháním práv k duševnímu vlastnictví.

V programu konference vystoupili specialisté advokátních kanceláří a patentoví zástupci a soudci, kteří účastníky seznámili s vybranými otázkami a zajímavými případovými studiemi některých současných sporů o práva k duševnímu vlastnictví, včetně případů spjatých s vymáháním nově zřízených jednotných evropských patentů před Evropským patentovým soudem. V rámci programu proběhla nad vybranými tématy rovněž panelová diskuze.

Zajímavé akce se zúčastnilo celkem 26 posluchačů, především z řad specializovaných právních zástupů, licenčních specialistů a patentových zástupců technologických firem.

V případě dotazů k dané problematice kontaktujte V. Suchého, suchy@tc.cz 


Další novinky

Všechny novinky

Výzva EENergy na podporu energetické efektivnosti MSP otevřena

Dne 1. února byla ve spolupráci s mezinárodní sítí Enterprise Europe Network vyhlášena výzva projektu EENergy na podporu energetické efektivnosti malých

Zajímáte se o vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality? Výsledky projektu DiGiS jsou zde i pro Vás

Ke konci roku 2023 skončil mezinárodní projekt DiGiS (Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies), do kterého se kromě…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech