SME panel k tématu kybernetické bezpečnosti

Evropská komise vydala dotazník zacílený na společnosti, které se aktivně angažují na trhu kybernetické bezpečnosti. Cílem dotazníku je zjistit, zda tyto firmy pro svůj růst potřebují dodatečnou finanční i nefinanční podporu. Zároveň by měl poskytnout Skupině Evropské investiční banky a Evropské komisi podklady pro rozhodnutí, zda je potřeba založit Evropskou investiční platformu pro kybernetickou bezpečnost (ECIP), která by sektoru kybernetické bezpečnosti poskytla dodatečné finanční prostředky.

Kybernetická bezpečnost je pro společnosti stále důležitější – bez ohledu na velikost, sektor nebo geografickou polohu. Společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností čelí mnoha výzvám při rozvoji svého podnikání a jednou z takových překážek je přístup k financím.

Dotazník je k dispozici ZDE a je otevřen do 4. března 2022.

V případě dotazů kontaktujte B. Vacátková, vacatkova@tc.cz.

Pro více informací k získávání zpětné vazby od MSP navštivte stránky Enterprise Europe Network v ČR: https://www.enterprise-europe-network.cz/poradenstvi/legislativa-eu.


Další novinky

Všechny novinky

Projekt FIT-4-NMP nabízí bezplatnou podporu pro Hop-On Facility v rámci Horizont Evropa

Projekt FIT-4-NMP, jehož je Technologické centrum AV ČR členem, nabízí bezplatnou službu projektům financovaným v rámci 2. pilíře programu Horizont Evropa nebo

Projekt BOWI podpoří inovativní experimenty českých firem

Projekt BOWI v prosinci 2021 otevřel svou 2. výzvu pro firmy, jejímž cílem je podpořit inovativní experimenty s vybranými digitálními technologiemi (např…

Naše služby

Analýza inovačního potenciálu

Mentoringový program „Scale-up your business“

Akcelerační program "BusinessRunway"

Poradenství k dotačním programům

Poradenství k ochraně duševního vlastnictví

Připravenost na digitalizaci a udržitelné podnikání

Finanční poradenství

ESA Technology Broker

Mezinárodní databáze nabídek a poptávek

Kooperační setkání, mise firem, zahraniční veletrhy

Transfer technologií a ILO

Účast v projektech